www.smarthealthcare.in.th
ยินดีต้อนรับสู่ Smart Health Care

ข้อตกลงการใช้บริการ SmartHealthCare

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 081 318 6700

ข้อกำหนดเหล่านี้ ("ข้อกำหนด") จะครอบคลุมการใช้ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ และบริการสำหรับผู้ใช้งานของ SmartHealthCare คุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้โดยการสร้างบัญชี SmartHealthCare  ผ่านการใช้บริการของคุณ หรือโดยการใช้บริการต่อไปหลังจากที่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้
1. สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญกับเรา โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวของ SmartHealthCare ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") เนื่องจากเป็นนโยบายที่อธิบายถึงประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณและอุปกรณ์ของคุณ ("ข้อมูล") และวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวยังอธิบายถึงวิธีที่ SmartHealthCare ใช้เนื้อหาของคุณ ซึ่งก็คือการสื่อสารของคุณที่มีกับผู้อื่น ข้อความที่โพสต์หรือความเห็นที่คุณส่งให้กับ SmartHealthCare ผ่านบริการ และไฟล์ รูปถ่าย เอกสาร เสียง งานดิจิทัล และวิดีโอที่คุณอัปโหลด จัดเก็บ หรือแบ่งปันผ่านบริการ ("เนื้อหาของคุณ") ด้วยการใช้บริการหรือการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ เท่ากับว่าคุณยินยอมให้ SmartHealthCare เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเนื้อหาและข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

2. เนื้อหาของคุณ บริการของเราจะอนุญาตให้คุณจัดเก็บหรือแบ่งปันเนื้อหาของคุณหรือได้รับเนื้อหาจากผู้อื่นได้ เราจะไม่อ้างความเป็นเจ้าของในเนื้อหาของคุณ เนื้อหาของคุณจะยังคงเป็นเนื้อหาของคุณ และคุณจะต้องรับผิดชอบในเนื้อหานั้น
ก. เมื่อคุณแบ่งปันเนื้อหาของคุณกับผู้อื่น คุณเข้าใจว่าผู้อื่นนั้นอาจสามารถใช้ บันทึก ลงบันทึก ทำซ้ำ เผยแพร่ ส่ง แสดง และลบ เนื้อหาของคุณได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับคุณ หากคุณไม่ต้องการให้บุคคลอื่นมีความสามารถดังกล่าว โปรดอย่าใช้บริการเพื่อแบ่งปันเนื้อหาของคุณ คุณรับรองและรับประกันว่าตลอดระยะเวลาของข้อกำหนดเหล่านี้ คุณมี (และจะมี) สิทธิทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับเนื้อหาของคุณที่มีการอัปโหลด จัดเก็บ หรือแบ่งปันบนหรือผ่านทางบริการ และการเก็บรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาเนื้อหาของคุณจะไม่ละเมิดกฎหมายใดๆ หรือสิทธิของผู้อื่น SmartHealthCare ไม่ได้เป็นเจ้าของ ควบคุม ตรวจสอบ ชำระเงินสำหรับ ให้การรับรอง หรือยอมรับความรับผิดใดๆ สำหรับเนื้อหาของคุณ และจะไม่ต้องรับผิดชอบในเนื้อหาของคุณหรือเนื้อหาที่ผู้อื่นอัปโหลด จัดเก็บ หรือแบ่งปันโดยใช้บริการ
ข. เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการกับคุณและผู้อื่น เพื่อคุ้มครองคุณและบริการ และเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ SmartHealthCare คุณให้ SmartHealthCare ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ได้ทั่วโลกและไม่มีค่าสิทธิเพื่อใช้เนื้อหาของคุณ ตัวอย่างเช่น เพื่อทำสำเนา เก็บรักษา ส่ง จัดรูปแบบใหม่ แสดง และแจกจ่ายเนื้อหาของคุณผ่านทางเครื่องมือสื่อสารบนบริการ หากคุณเผยแพร่เนื้อหาของคุณในส่วนของบริการที่จัดไว้ให้อย่างกว้างขวางทางออนไลน์โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ เนื้อหาของคุณอาจปรากฏอยู่ในการจัดแสดงหรือเนื้อหาที่สนับสนุนบริการ บริการบางอย่างจะได้รับการสนับสนุนจากโฆษณา การควบคุมวิธีที่ SmartHealthCare ปรับโฆษณาให้เป็นแบบส่วนตัวจะมีอยู่ที่หน้า ความปลอดภัยและสิทธิความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซต์การจัดการบัญชีของ SmartHealthCare เราจะไม่ใช้สิ่งที่คุณกล่าวไว้ในอีเมล การแชท การสนทนาทางวิดีโอ หรือการฝากข้อความเสียง หรือเอกสาร รูปถ่าย หรือไฟล์ส่วนตัวอื่นๆ ของคุณเพื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณาให้กับคุณ นโยบายโฆษณาของเราจะมีการระบุไว้อย่างละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัว

3. แนวทางปฏิบัติ
ก. โดยการตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ เท่ากับคุณตกลงว่าในเวลาที่ใช้บริการ คุณจะปฏิบัติตามกฎเหล่านี้
i. ห้ามทำสิ่งใดก็ตามที่ผิดกฎหมาย
ii. ห้ามดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่แสวงหาประโยชน์ เป็นอันตราย หรือมีทีท่าว่าจะเป็นอันตรายต่อเด็ก
iii. ห้ามส่งสแปม สแปมคืออีเมล, ข้อความประกาศ, คำขอชื่อบุคคลสำหรับติดต่อ, SMS (ข้อความ SMS) หรือข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ส่งมาเป็นจำนวนมากโดยไม่ได้ต้องการหรือร้องขอ
iv. ห้ามแสดงต่อสาธารณะหรือใช้บริการเพื่อแบ่งปันเนื้อหาหรือเนื้อความที่ไม่เหมาะสม (เกี่ยวข้องกับการเปลือยกาย การมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ สื่อลามกอนาจาร ความรุนแรงที่แสดงออกอย่างชัดเจน หรือการกระทำผิดทางอาญา เป็นต้น) หรือเนื้อหาของคุณหรือเนื้อหาที่ไม่ได้สอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในพื้นที่
v. ห้ามดำเนินกิจกรรมที่เป็นการหลอกลวงหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (เช่น การขอเงินโดยการสวมรอย การปลอมตัวเป็นผู้อื่น การควบคุมบงการบริการเพื่อเพิ่มจำนวนครั้งที่เล่น หรือให้มีผลต่อการจัดอันดับ การให้คะแนน หรือความคิดเห็น) หรือที่เป็นการหมิ่นประมาทหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
vi. ห้ามหลบเลี่ยงข้อจำกัดใดๆ เกี่ยวกับการเข้าถึงหรือความพร้อมให้บริการของบริการ
vii. ห้ามดำเนินกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อคุณ บริการ หรือผู้อื่น (เช่น การส่งไวรัส การสะกดรอยตาม การโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้าย การสื่อสารถ้อยคำแสดงความเกลียดชัง หรือการส่งเสริมให้ใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น)
viii. ห้ามละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ix. ห้ามดำเนินกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น
x. ห้ามช่วยผู้อื่นทำการฝ่าฝืนกฎเหล่านี้
ข. การบังคับใช้ หากคุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ เราอาจหยุดให้บริการกับคุณตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หรือเราอาจปิดบัญชี SmartHealthCare ของคุณ เรายังอาจบล็อกการส่งการสื่อสาร (อย่างเช่นอีเมลหรือข้อความโต้ตอบแบบทันที) ไปยังหรือจากบริการโดยเป็นความพยายามที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ หรือเราอาจลบหรือปฏิเสธที่จะเผยแพร่เนื้อหาของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เมื่อมีการสอบสวนข้อกล่าวอ้างว่ามีการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ SmartHealthCare ขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบเนื้อหาของคุณเพื่อแก้ไขปัญหา และคุณได้อนุญาตไว้ในที่นี้ให้มีการตรวจสอบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถตรวจสอบบริการทั้งหมดได้และไม่ได้พยายามที่จะดำเนินการเช่นนั้น
4. การใช้บริการและการสนับสนุน
ก. บัญชี SmartHealthCare
คุณจะจำเป็นต้องมีบัญชี SmartHealthCare เพื่อเข้าถึงบริการต่างๆ บัญชี SmartHealthCare ของคุณจะทำให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ และบริการที่ SmartHealthCare และคู่ค้าบางรายของ SmartHealthCare จัดไว้ให้ได้
i. การสร้างบัญชี คุณสามารถสร้างบัญชี SmartHealthCare  ได้โดยการลงทะเบียนสมัครทางออนไลน์ หรือวิธีทางการกรอกใบสมัคร หรือการเชื่อมโยงจากบัญชีในระบบอื่น คุณตกลงว่าจะไม่ใช้ข้อมูลใดๆ ที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเมื่อลงทะเบียนสมัครบัญชี SmartHealthCare  ของคุณ ในบางกรณี บุคคลภายนอก อย่างเช่นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ อาจได้จัดบัญชี SmartHealthCare ไว้ให้กับคุณ หากคุณได้รับบัญชี SmartHealthCare ของคุณจากบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจมีสิทธิเพิ่มเติมในบัญชีของคุณ เช่น ความสามารถที่จะเข้าถึงหรือลบบัญชี SmartHealthCare ของคุณ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่บุคคลภายนอกให้ไว้กับคุณ เนื่องจาก SmartHealthCare ไม่ได้มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้ หากคุณสร้างบัญชี SmartHealthCare ในนามของนิติบุคคล เช่น ธุรกิจหรือนายจ้างของคุณ คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจตามกฎหมายที่จะให้นิติบุคคลนั้นเข้าผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ คุณไม่สามารถโอนบัญชี SmartHealthCare  ของคุณให้กับผู้ใช้หรือนิติบุคคลอื่นได้ ในการคุ้มครองบัญชีของคุณ ให้เก็บรายละเอียดและรหัสผ่านของบัญชีของคุณไว้เป็นความลับ คุณจะต้องรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชี SmartHealthCare  ของคุณ
ii. การใช้บัญชี คุณจะต้องใช้บัญชี SmartHealthCare ของคุณเพื่อให้ยังคงทำงานอยู่ ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งในระยะเวลาห้าปีเพื่อให้บัญชี SmartHealthCare ของคุณและบริการที่เกี่ยวข้องยังคงทำงานอยู่ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อเสนอสำหรับบริการในส่วนที่ต้องชำระเงิน หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ในระหว่างระยะเวลานี้ เราจะสันนิษฐานว่าบัญชี SmartHealthCare ของคุณไม่มีการใช้งานและจะปิดบัญชีให้กับคุณ โปรดดูข้อ 4(ก)(iv)(2) สำหรับผลที่ตามมาจากบัญชี SmartHealthCare ที่ถูกปิด
หากเรามีเหตุอันควรให้สงสัยว่าบุคคลภายนอกกำลังใช้บัญชี SmartHealthCare  ของคุณในลักษณะที่เป็นการฉ้อโกง (ตัวอย่างเช่น โดยเป็นผลมาจากความย่อหย่อนในบัญชี) SmartHealthCare อาจระงับบัญชีของคุณจนกว่าคุณจะสามารถเรียกความเป็นเจ้าของคืนกลับมาได้ เราอาจต้องปิดการเข้าถึงเนื้อหาของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดโดยขึ้นอยู่กับลักษณะความเสี่ยง หากคุณกำลังมีปัญหาในการเข้าถึงบัญชี SmartHealthCare ของคุณ โปรดแจ้งให้เราทราบ

iii. เด็กและบัญชี โดยการใช้บริการ เท่ากับว่าคุณรับรองว่าคุณได้ "บรรลุนิติภาวะ" หรือมี "ความรับผิดชอบตามกฎหมาย" ในสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ หรือได้รับความยินยอมที่ถูกต้องจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้เข้าผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ทราบว่าคุณได้บรรลุนิติภาวะหรือมี "ความรับผิดชอบตามกฎหมาย" ในสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่แล้วหรือยัง หรือคุณไม่เข้าใจหัวข้อนี้ โปรดขอความช่วยเหลือจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณก่อนที่คุณจะสร้างบัญชี SmartHealthCare  หากคุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ที่สร้างบัญชี SmartHealthCare  คุณจะยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของผู้เยาว์และจะต้องรับผิดชอบในการใช้บัญชี SmartHealthCare, บัญชี Skype หรือบริการทั้งหมด รวมถึงการซื้อต่างๆ ไม่ว่าบัญชีของผู้เยาว์จะได้เปิดใช้ในตอนนี้หรือสร้างขึ้นในภายหลัง
iv. การปิดบัญชีของคุณ
1. คุณสามารถยกเลิกบริการนั้นๆ หรือปิดบัญชี SmartHealthCare  ของคุณเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากต้องการปิดบัญชี SmartHealthCare ของคุณ โปรดแจ้งให้เราทราบ เมื่อคุณขอให้เราปิดบัญชี SmartHealthCare ของคุณ เราจะคงบัญชีนั้นไว้ในสภาพการถูกระงับเป็นเวลา 60 วันเผื่อในกรณีที่คุณเกิดเปลี่ยนใจ หลังจากระยะเวลา 60 วันดังกล่าว บัญชี SmartHealthCare ของคุณก็จะถูกปิดลง โปรดดูข้อ 4(ก)(iv)(2) ด้านล่างนี้หากต้องการทราบคำอธิบายโดยละเอียดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบัญชี SmartHealthCare ของคุณถูกปิด การกลับไปลงชื่อเข้าใช้ในระหว่างระยะเวลา 60 วันดังกล่าวจะเป็นการเปิดใช้งานบัญชี SmartHealthCare ของคุณใหม่
2. หากบริการของคุณถูกยกเลิกหรือบัญชี SmartHealthCare  ของคุณถูกปิด (ไม่ว่าจะโดยคุณหรือเรา) ก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น ลำดับแรก สิทธิของคุณในการใช้บริการจะหยุดลงในทันที และสิทธิการใช้งานของคุณในการใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการก็จะสิ้นสุดลง อย่างที่สอง เราจะลบข้อมูลหรือเนื้อหาของคุณที่เกี่ยวข้องกับบัญชี SmartHealthCare  ของคุณ หรือมิฉะนั้นแล้ว ก็จะแยกข้อมูลหรือเนื้อหาของคุณออกจากตัวคุณและบัญชี SmartHealthCare  ของคุณ (เว้นแต่กฎหมายจะได้กำหนดให้เราเก็บรักษาไว้) คุณควรมีแผนสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเนื่องจาก SmartHealthCare จะไม่สามารถเรียกคืนเนื้อหาของคุณหรือข้อมูลเมื่อบัญชีของคุณถูกปิดได้ อย่างที่สาม คุณอาจสูญเสียการเข้าถึงเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณได้รับมาได้
ข. บัญชีที่ทำงานหรือบัญชีโรงเรียน คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บริการบางอย่างของ SmartHealthCare ได้โดยใช้ที่อยู่อีเมลของที่ทำงานหรือโรงเรียน หากคุณทำเช่นนั้น คุณตกลงว่าเจ้าของโดเมนที่เชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมลของคุณอาจควบคุมและดูแลบัญชีของคุณ และเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลของคุณ รวมถึงเนื้อหาของการสื่อสารและไฟล์ของคุณ คุณยังตกลงด้วยว่าการใช้บริการของคุณอาจอยู่ภายใต้ข้อตกลงที่ SmartHealthCare ทำกับคุณหรือองค์กรของคุณและข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่มีผลใช้บังคับ หากคุณใช้ที่อยู่อีเมลของที่ทำงานหรือโรงเรียนเพื่อเข้าถึงบริการที่ครอบคลุมอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ คุณอาจได้รับการเตือนให้อัปเดตที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี SmartHealthCare ของคุณเพื่อเข้าถึงบริการดังกล่าวต่อไป

ค. อุปกรณ์เพิ่มเติม/แผนข้อมูล ในการใช้บริการหลายอย่าง คุณจะจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ/หรือแผนข้อมูล/มือถือ คุณยังอาจจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม อย่างเช่นชุดหูฟัง กล้อง หรือไมโครโฟน คุณจะต้องรับผิดชอบในการจัดให้มีการเชื่อมต่อ แผน และ/หรืออุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการใช้บริการ และจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการการเชื่อมต่อ แผน และอุปกรณ์ของคุณ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นค่าธรรมเนียมที่เพิ่มเติมไปจากค่าธรรมเนียมใดๆ ที่คุณจ่ายให้กับเราสำหรับบริการ และเราจะไม่ชดใช้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับคุณ โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณเพื่อพิจารณาว่ามีค่าธรรมเนียมใดๆ ดังกล่าวที่อาจมีผลกับคุณหรือไม่
ง. การแจ้งเกี่ยวกับบริการ เมื่อมีเรื่องสำคัญที่จะต้องบอกคุณเกี่ยวกับบริการที่คุณใช้ เราจะส่งการแจ้งเกี่ยวกับบริการให้กับคุณไปยังอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี SmartHealthCare ของคุณ หากคุณได้ให้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณกับเราโดยเกี่ยวข้องกับบัญชี SmartHealthCare  ของคุณ เราก็อาจส่งการแจ้งเกี่ยวกับบริการให้กับคุณผ่านทาง SMS (ข้อความ SMS) รวมถึงเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะลงทะเบียนบันทึกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ อัตราค่าบริการข้อมูลหรือการส่งข้อความอาจมีผลนำมาใช้เมื่อได้รับการแจ้งผ่านทาง SMS
จ. การสนับสนุน การสนับสนุนลูกค้าสำหรับบริการจะมีอยู่ที่เว็บไซต์ของเรา บริการนี้อาจไม่สามารถใช้ด้วยกันได้กับซอฟต์แวร์หรือบริการที่บุคคลภายนอกจัดไว้ให้ และคุณจะต้องรับผิดชอบในการศึกษาข้อกำหนดเกี่ยวกับความสามารถในการนำมาใช้ด้วยกัน

5. การใช้โปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก บริการนี้อาจอนุญาตให้คุณเข้าถึงหรือได้รับผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์ ลิงก์ เนื้อหา วัสดุอุปกรณ์ เกม หรือแอปพลิเคชันจากบุคคลภายนอก (บริษัทหรือบุคคลที่ไม่ใช่ SmartHealthCare) ("โปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก") บริการหลายอย่างของเรายังช่วยคุณในการค้นหาโปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก และคุณเข้าใจว่าคุณกำลังมีคำสั่งให้บริการของเราจัดหาโปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอกให้กับคุณ โปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอกเหล่านี้ยังอาจอนุญาตให้คุณจัดเก็บเนื้อหาของคุณหรือข้อมูลกับผู้จัดจำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือผู้ดำเนินการของโปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก โปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอกอาจแสดงนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อคุณ หรือกำหนดให้คุณยอมรับเงื่อนไขการใช้เพิ่มเติมก่อนที่คุณจะสามารถติดตั้งหรือใช้โปรแกรมหรือบริการของบุคคลภายนอกได้ โปรดดูข้อ 13(ข) หากต้องการทราบข้อกำหนดเพิ่มเติม คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดเพิ่มเติมและนโยบายความเป็นส่วนตัวใดๆ ก่อนที่จะได้รับหรือใช้โปรแกรมและบริการใดๆ ของบุคคลภายนอก ข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ จะไม่เป็นการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ SmartHealthCare ไม่ได้อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ กับคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมและบริการใดๆ ของบุคคลภายนอก คุณตกลงที่จะรับความเสี่ยงและความรับผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้โปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอกเหล่านี้ และตกลงว่า SmartHealthCare จะไม่รับผิดชอบในปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้โปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว SmartHealthCare จะไม่รับผิดชอบในข้อมูลที่บุคคลภายนอกให้ไว้
6. ความพร้อมให้บริการ
ก. บริการนี้ โปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก หรือเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้ผ่านทางบริการนี้อาจไม่ได้จัดไว้ให้เป็นครั้งคราว อาจเสนอให้อย่างจำกัด หรืออาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรืออุปกรณ์ของคุณ หากคุณเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่เชื่อมโยงกับบัญชี SmartHealthCare ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องได้รับเนื้อหาหรือแอปพลิเคชันอีกครั้งซึ่งได้จัดไว้ให้กับคุณและมีการชำระเงินในภูมิภาคก่อนหน้านี้ของคุณ คุณตกลงที่จะไม่เข้าถึงหรือใช้เนื้อหาหรือบริการที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับการใช้ในประเทศซึ่งคุณเข้าถึงหรือใช้เนื้อหาหรือบริการดังกล่าว และตกลงที่จะไม่ปกปิดหรือแถลงโดยเป็นเท็จเกี่ยวกับสถานที่หรือตัวตนของคุณเพื่อเข้าถึงหรือใช้เนื้อหาหรือบริการดังกล่าว
ข. เราพยายามอย่างหนักเพื่อให้บริการดำเนินต่อไปได้และเรียกใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม บริการออนไลน์ทั้งหมดอาจเกิดการหยุดชะงักและไฟฟ้าดับเป็นครั้งคราว และ SmartHealthCare จะไม่รับผิดจากการหยุดชะงักหรือการสูญเสียใดๆ ที่คุณอาจประสบโดยเป็นผลมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ คุณอาจไม่สามารถเรียกคืนเนื้อหาของคุณหรือข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้ได้ เราขอแนะนำให้คุณสำรองเนื้อหาของคุณอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่คุณจัดเก็บไว้บนบริการหรือจัดเก็บโดยใช้โปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก

7. การปรับปรุงบริการหรือซอฟต์แวร์ และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้
ก. เราสามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ และเราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อเราทำเช่นนั้น การใช้บริการหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้บังคับหมายความว่าคุณตกลงตามข้อกำหนดใหม่ หากคุณไม่ตกลงตามข้อกำหนดใหม่ คุณจะต้องหยุดใช้บริการ ปิดบัญชี SmartHealthCare และในกรณีที่คุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ให้ช่วยบุตรหลานของคุณที่เป็นผู้เยาว์ในการปิดบัญชี SmartHealthCare
ข. ในบางครั้ง คุณจะจำเป็นต้องมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อรักษาสภาพการใช้บริการไว้ เราอาจตรวจสอบรุ่นซอฟต์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ และดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์หรือการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า คุณยังอาจต้องปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อใช้บริการต่อไป การปรับปรุงดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ เว้นแต่จะมีข้อกำหนดอื่นๆ ที่มาพร้อมกับการปรับปรุง ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ข้อกำหนดอื่นๆ เหล่านั้นจะมีผลใช้บังคับ SmartHealthCare ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการให้มีการปรับปรุงและไม่สามารถรับรองได้ว่าเราจะรองรับรุ่นของระบบสำหรับซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตของคุณ การปรับปรุงดังกล่าวอาจไม่สามารถทำงานร่วมกันได้กับซอฟต์แวร์หรือบริการที่บุคคลภายนอกเป็นผู้จัดเตรียม คุณสามารถถอนการให้ความยินยอมของคุณสำหรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ในอนาคตเมื่อใดก็ได้โดยถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์
ค. นอกจากนี้ อาจมีเวลาที่เราจำเป็นต้องลบหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะหรือฟังก์ชันการทำงานของบริการ หรือหยุดให้บริการหรือการเข้าถึงโปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอกไปพร้อมๆ กัน เว้นแต่เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนดไว้ เราไม่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องจัดให้มีการดาวน์โหลดใหม่หรือการเปลี่ยนแทนที่เนื้อหาใดๆ สินค้าดิจิทัล (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13(ฎ)) หรือแอปพลิเคชันที่ได้ซื้อไปแล้วก่อนหน้านี้ เราสามารถเผยแพร่บริการหรือคุณลักษณะของบริการที่เป็นรุ่นเบต้าได้ ซึ่งอาจทำงานได้อย่างไม่ถูกต้องหรือทำงานได้ไม่เหมือนกันกับเวอร์ชันสุดท้าย
ง. เพื่อให้คุณสามารถใช้เนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองด้วยการจัดการด้านสิทธิแบบดิจิทัล (Digital Rights Management (DRM)) อย่างเช่นเพลง เกม ภาพยนตร์ และอื่นๆ อีกมากมาย ซอฟต์แวร์ DRM อาจติดต่อเซิร์ฟเวอร์สิทธิออนไลน์โดยอัตโนมัติ รวมทั้งดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุง DRM
8. การอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ เว้นแต่จะมาพร้อมกับข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิของ SmartHealthCare ที่แยกต่างหาก 
ก. หากคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะให้สิทธิกับคุณในการติดตั้งและใช้สำเนาซอฟต์แวร์หนึ่งสำเนาต่ออุปกรณ์สำหรับการใช้โดยบุคคลเพียงคนเดียวในแต่ละครั้งได้ทั่วโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการของคุณ ซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการอาจมีรหัสของบุคคลภายนอกอยู่ สคริปต์หรือรหัสใดๆ ของบุคคลภายนอกที่มีการเชื่อมโยงไปยังหรืออ้างอิงจากซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์จะเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิกับคุณโดยบุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของรหัสดังกล่าว ไม่ใช่โดย SmartHealthCare การบอกกล่าวเกี่ยวกับรหัสของบุคคลภายนอก หากมี จะให้ไว้เป็นข้อมูลสำหรับคุณเท่านั้น
ข. ซอฟต์แวร์นี้เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ไม่ได้เป็นการขาย และ SmartHealthCare ขอสงวนสิทธิทั้งหมดในซอฟต์แวร์ที่ SmartHealthCare ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้ง ไม่ว่าจะโดยนัย โดยหลักกฎหมายปิดปาก หรืออื่นๆ การอนุญาตให้ใช้สิทธินี้ไม่ได้ให้สิทธิกับคุณในการดำเนินการต่อไปนี้ และคุณจะไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ กล่าวคือ
i. หลบเลี่ยงหรือเลี่ยงผ่านมาตรการคุ้มครองเทคโนโลยีใดๆ ในหรือที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์หรือบริการ
ii. แยกองค์ประกอบ แยกส่วน ถอดรหัส เจาะเข้าโปรแกรม เลียนแบบ แสวงหาผลประโยชน์ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) ซอฟต์แวร์ใดๆ หรือลักษณะอื่นๆ ของบริการซึ่งรวมอยู่ในหรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการ ยกเว้นและเฉพาะเท่าที่กฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับได้อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งให้กระทำการดังกล่าวได้
iii. แยกส่วนประกอบของซอฟต์แวร์หรือบริการเพื่อนำไปใช้กับอุปกรณ์อื่น
iv. เผยแพร่ ทำสำเนา ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย ส่งออก นำเข้า แจกจ่าย หรือให้ยืมซอฟต์แวร์หรือบริการ เว้นแต่ SmartHealthCare จะอนุญาตไว้โดยชัดแจ้งให้คุณกระทำการดังกล่าวได้
v. โอนซอฟต์แวร์ การอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ใดๆ หรือสิทธิใดๆ ในการเข้าถึงหรือใช้บริการ
vi. ใช้บริการด้วยวิธีที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจแทรกแซงการที่ผู้อื่นใช้บริการหรือเข้าถึงบริการ ข้อมูล บัญชี หรือเครือข่ายใดๆ
vii. ทำให้สามารถเข้าถึงบริการหรือแก้ไขอุปกรณ์ใดๆ ที่ SmartHealthCare อนุญาต โดยแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต
9. ข้อกำหนดการชำระเงิน หากคุณซื้อบริการ ข้อกำหนดการชำระเงินเหล่านี้จะใช้บังคับกับการซื้อของคุณและคุณตกลงตามข้อกำหนดการชำระเงินดังกล่าว
ก. ค่าบริการ หากมีค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการส่วนใดส่วนหนึ่ง คุณตกลงที่จะชำระค่าบริการดังกล่าวในสกุลเงินที่ระบุไว้ ราคาที่ได้ระบุไว้สำหรับบริการจะไม่รวมภาษีและข้อตกลงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณต้องรับผิดชอบในการชำระเงินค่าภาษีดังกล่าวหรือค่าบริการอื่นๆ แต่เพียงผู้เดียว ภาษีต่างๆ จะมีการคำนวณโดยขึ้นอยู่กับสถานที่ของคุณในเวลาที่ลงทะเบียนบัญชี SmartHealthCare เว้นแต่กฎหมายในพื้นที่จะกำหนดให้ใช้เกณฑ์การคำนวณที่แตกต่างออกไป เราสามารถระงับหรือยกเลิกบริการได้หากเราไม่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนจากคุณตรงตามเวลาที่กำหนด การระงับหรือการยกเลิกบริการเนื่องจากการไม่ชำระเงินอาจทำให้ไม่สามารถเข้าถึงและใช้บัญชีของคุณและเนื้อหาในบัญชีนั้นได้ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายบริษัทหรือเครือข่ายส่วนตัวอื่นๆ ซึ่งปกปิดสถานที่ของคุณอาจทำให้ค่าบริการแตกต่างไปจากค่าบริการที่แสดงไว้สำหรับสถานที่จริงของคุณ โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ของคุณ การทำธุรกรรมบางอย่างอาจต้องมีการแปลงสกุลเงินต่างประเทศหรือมีการประมวลผลในประเทศอื่น ธนาคารของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากคุณสำหรับบริการดังกล่าวเมื่อคุณใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต โปรดติดต่อธนาคารของคุณหากต้องการทราบรายละเอียด
ข. บัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณ ในการชำระค่าบริการสำหรับบริการใดๆ คุณจะถูกขอให้จัดเตรียมวิธีการชำระเงินในเวลาที่คุณสมัครรับบริการดังกล่าว คุณสามารถเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเรียกเก็บเงินและวิธีการชำระเงินของคุณได้บน เว็บไซต์การจัดการบัญชีของ SmartHealthCare นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะอนุญาตให้ SmartHealthCare ใช้ข้อมูลบัญชีที่ได้ปรับปรุงใดๆ เกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้ของคุณซึ่งจัดไว้ให้โดยธนาคารผู้ออกบัตรของคุณหรือเครือข่ายการชำระเงินที่สามารถใช้งานได้ คุณตกลงที่จะปรับปรุงข้อมูลบัญชีและข้อมูลอื่นๆ ของคุณโดยทันที ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลและรายละเอียดวิธีการชำระเงินของคุณ เพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกรรมของคุณและติดต่อคุณตามที่จำเป็นเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณ การเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำขึ้นในบัญชีการเรียกเก็บเงินจะไม่กระทบต่อค่าบริการที่เราส่งไปยังบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณก่อนที่เราอาจดำเนินการกับการเปลี่ยนแปลงในบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณตามสมควร
ค. การเรียกเก็บเงิน โดยการจัดเตรียมวิธีการชำระเงินให้กับ SmartHealthCare เท่ากับว่าคุณ (i) รับรองว่าคุณมีอำนาจในการใช้วิธีการชำระเงินที่คุณได้กำหนดไว้ และข้อมูลการชำระเงินใดๆ ที่คุณได้ให้ไว้เป็นความจริงและถูกต้อง (ii) ให้อำนาจ SmartHealthCare ที่จะเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับบริการหรือเนื้อหาที่มีอยู่โดยใช้วิธีการชำระเงินของคุณ และ (iii) ให้อำนาจ SmartHealthCare ที่จะเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับคุณลักษณะที่ต้องชำระเงินของบริการซึ่งคุณเลือกที่จะสมัครหรือใช้ในขณะที่ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลใช้บังคับอยู่ เราอาจเรียกเก็บเงินจากคุณ (ก) ล่วงหน้า (ข) ในเวลาที่ซื้อ (ค) ในเวลาไม่นานหลังจากที่ซื้อ หรือ (ง) เป็นงวดสำหรับบริการที่มีการสมัครสมาชิก นอกจากนี้ เราสามารถเรียกเก็บเงินจากคุณได้ไม่เกินจำนวนที่คุณได้อนุมัติ และเราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในจำนวนเงินที่จะเรียกเก็บสำหรับบริการที่มีการสมัครสมาชิกเป็นงวดๆ เราอาจเรียกเก็บเงินจากคุณไปเลยทีเดียวสำหรับรอบการเรียกเก็บเงินก่อนหน้านี้ของคุณมากกว่าหนึ่งรอบในจำนวนเงินที่ยังไม่ได้รับการประมวลผลก่อนหน้านี้
ง. การชำระเงินเป็นงวด เมื่อคุณซื้อบริการแบบสมัครสมาชิก (เช่น รายเดือน ทุก 3 เดือน หรือรายปี (แล้วแต่กรณี)) คุณตกลงและยอมรับว่าคุณกำลังอนุญาตให้มีการชำระเงินเป็นงวด และการชำระเงินจะกระทำต่อ SmartHealthCare ด้วยวิธีการที่คุณได้เลือกไว้ในช่วงเวลาระหว่างงวดซึ่งคุณได้ตกลงยอมรับ ทั้งนี้ จนกว่าการสมัครสมาชิกบริการดังกล่าวจะถูกบอกเลิกโดยคุณหรือ SmartHealthCare โดยการอนุญาตให้มีการชำระเงินเป็นงวด เท่ากับคุณกำลังอนุญาตให้ SmartHealthCare ประมวลผลการชำระเงินดังกล่าวในลักษณะการหักบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการโอนเงิน หรือในลักษณะการสั่งจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัญชีที่กำหนดไว้ของคุณ (ในกรณีของสำนักหักบัญชีอัตโนมัติหรือการชำระเงินในทำนองเดียวกัน) หรือในลักษณะการเรียกเก็บเงินไปยังบัญชีที่กำหนดไว้ของคุณ (ในกรณีของบัตรเครดิตหรือการชำระเงินในทำนองเดียวกัน) (เรียกรวมกันว่า "การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์") โดยทั่วไปแล้วค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกจะเรียกเก็บก่อนระยะเวลาการสมัครสมาชิกที่เกี่ยวข้อง หากการชำระเงินใดๆ ถูกตีคืนกลับมาว่ายังไม่ได้ชำระ หรือหากบัตรเครดิตหรือการทำธุรกรรมในทำนองเดียวกันถูกบอกปัดหรือถูกปฏิเสธ SmartHealthCare หรือผู้ให้บริการของ SmartHealthCare ขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บสินค้านั้นๆ ที่ส่งคืน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับจำนวนเงินที่ถูกปฏิเสธหรือไม่เพียงพอ และประมวลผลการชำระเงินใดๆ ดังกล่าวในลักษณะการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
จ. การต่ออายุโดยอัตโนมัติ หากกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกให้บริการต่ออายุได้โดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาบริการที่กำหนดไว้ เราจะแจ้งเตือนคุณทางอีเมลก่อนที่บริการใดๆ จะมีการต่ออายุสำหรับระยะเวลาใหม่ และแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงราคาใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9(ฎ) เมื่อเราได้แจ้งเตือนคุณว่าคุณได้เลือกที่จะต่ออายุบริการโดยอัตโนมัติ เราก็จะสามารถต่ออายุบริการของคุณได้โดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาบริการปัจจุบัน และเรียกเก็บเงินจากคุณในราคาปัจจุบันสำหรับระยะเวลาที่ต่อออกไป เว้นเสียแต่ว่าคุณได้เลือกที่จะยกเลิกบริการตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง นอกจากนี้ เรายังจะเตือนคุณว่าเราจะเรียกเก็บค่าต่ออายุบริการตามวิธีการชำระเงินที่ได้เลือกไว้ ไม่ว่าจะอยู่ในแฟ้มในวันที่ต่ออายุหรือมีการจัดไว้ให้ในภายหลัง และเราจะให้คำแนะนำกับคุณเกี่ยวกับวิธียกเลิกบริการ คุณต้องยกเลิกบริการก่อนวันที่ต่ออายุเพื่อไม่ให้ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการต่ออายุ
ฉ. รายการทางบัญชีออนไลน์และข้อผิดพลาด SmartHealthCare จะจัดเตรียมรายการเรียกเก็บเงินออนไลน์ให้กับคุณบน เว็บไซต์การจัดการบัญชีของ SmartHealthCare ซึ่งคุณสามารถดูและพิมพ์รายการของคุณได้ นี่คือรายการเรียกเก็บเงินเพียงชุดเดียวที่เราจัดไว้ให้เท่านั้น หากเราจัดทำใบเรียกเก็บเงินที่ผิดพลาด คุณจะต้องแจ้งข้อผิดพลาดต่อเราภายใน 90 วันหลังจากปรากฏข้อผิดพลาดในใบเรียกเก็บเงินของคุณเป็นครั้งแรก จากนั้น เราจะดำเนินการตรวจสอบค่าบริการในทันที หากคุณไม่ได้แจ้งเราภายในระยะเวลาดังกล่าว แสดงว่าคุณได้ปลดเราจากความรับผิดและการเรียกร้องสิทธิทั้งหมดในเรื่องการสูญเสียที่เป็นผลมาจากข้อผิดพลาด และเราจะไม่ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดหรือคืนเงินให้ เว้นเสียแต่ว่ากฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หาก SmartHealthCare เป็นผู้พบข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บเงิน เราจะแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวภายใน 90 วัน นโยบายนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่อาจมีผลใช้บังคับ
ช. นโยบายการคืนเงิน เว้นแต่กฎหมายหรือข้อเสนอที่เฉพาะสำหรับบริการจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การซื้อทั้งหมดจะถือเป็นที่สุดและไม่สามารถขอเงินคืนได้ หากคุณเชื่อว่า SmartHealthCare ได้เรียกเก็บเงินจากคุณโดยผิดพลาด คุณจะต้องติดต่อเราภายใน 90 วันหลังจากมีการเรียกเก็บเงินดังกล่าว ทั้งนี้ จะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับการเรียกเก็บเงินใดๆ ที่มีอายุเกินกว่า 90 วัน เว้นเสียแต่ว่ากฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เราขอสงวนสิทธิที่จะให้มีการคืนเงินหรือออกเครดิตตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่เราคืนเงินหรือออกเครดิต เราจะไม่ได้อยู่ภายใต้ภาระหน้าที่ใดๆ ที่จะต้องมีการคืนเงินแบบเดียวกันหรือในทำนองเดียวกันในอนาคต นโยบายการคืนเงินนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่อาจมีผลใช้บังคับ
ซ. การยกเลิกบริการ คุณสามารถยกเลิกบริการเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีมีสาเหตุก็ตาม ในการยกเลิกบริการและขอให้มีการคืนเงิน หากคุณมีสิทธิได้รับ โปรดเข้าไปที่ เว็บไซต์การจัดการบัญชีของ SmartHealthCare คุณควรอ้างอิงกลับไปยังข้อเสนอซึ่งระบุถึงบริการว่า (i) คุณอาจไม่ได้รับเงินคืนในเวลาที่ยกเลิก (ii) คุณอาจมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิก (iii) คุณอาจมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีการเรียกเก็บเงินของคุณสำหรับบริการก่อนวันที่ยกเลิก หรือ (iv) คุณอาจสูญเสียการเข้าถึงและการใช้บัญชีของคุณเมื่อคุณยกเลิกบริการ
ฌ. ข้อเสนอสำหรับช่วงทดลองใช้งาน หากคุณกำลังเข้าร่วมข้อเสนอสำหรับช่วงทดลองใช้งานใดๆ คุณจะต้องยกเลิกบริการทดลองใช้งานก่อนหมดช่วงทดลองใช้งานเพื่อป้องกันการเรียกเก็บค่าบริการใหม่ เว้นแต่เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นอย่างอื่น หากคุณไม่ได้ยกเลิกบริการทดลองใช้งานเมื่อหมดช่วงทดลองใช้งาน เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมบริการสำหรับบริการนี้จากคุณ
ญ. ข้อเสนอส่งเสริมการขาย SmartHealthCare อาจเสนอบริการโดยไม่คิดค่าบริการสำหรับช่วงทดลองใช้งานเป็นระยะๆ SmartHealthCare ขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับบริการดังกล่าว (ในอัตราปกติ) ในกรณีที่ SmartHealthCare พิจารณา (ด้วยดุลพินิจตามสมควรของตน) ว่าคุณกำลังใช้เงื่อนไขของข้อเสนอในทางที่ผิด
ฎ. การเปลี่ยนแปลงราคา เราสามารถเปลี่ยนแปลงราคาของบริการเมื่อใดก็ได้ และในกรณีที่คุณมีการซื้อเป็นงวด เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนแปลง หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงราคา คุณจะต้องยกเลิกและหยุดใช้บริการก่อนที่การเปลี่ยนแปลงราคาจะมีผล หากมีการกำหนดระยะเวลาและราคาไว้สำหรับข้อเสนอบริการของคุณ ราคาดังกล่าวจะยังคงมีผลเฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดไว้นั้น
ฏ. การชำระเงินให้กับคุณ หากเราต้องชำระเงินให้กับคุณ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลใดๆ กับเราโดยตรงเวลาและถูกต้องตามที่เราต้องใช้ในการชำระเงินให้กับคุณ คุณต้องรับผิดชอบในค่าภาษีและค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นกับคุณซึ่งเป็นผลมาจากการชำระเงินนี้ให้กับคุณ นอกจากนี้ คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นใดที่เรากำหนดไว้เกี่ยวกับสิทธิของคุณในการรับชำระเงินใดๆ หากคุณรับชำระเงินด้วยความผิดพลาด เราอาจถอนเงินคืนหรือกำหนดคุณให้คืนการชำระเงิน คุณตกลงที่จะร่วมมือกับเราในความพยายามที่จะดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ เรายังสามารถลดการชำระเงินให้กับคุณได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพื่อปรับการชำระเงินที่เกินมาในครั้งก่อน
ฐ. บัตรของขวัญ การแลกคะแนนและการใช้บัตรของขวัญ จะอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบัตรของขวัญของ SmartHealthCare
10. คู่สัญญา การเลือกใช้กฎหมาย และสถานที่ในการระงับข้อพิพาท ในการที่คุณใช้บริการที่มีตราสินค้า SmartHealthCare สำหรับผู้บริโภคโดยไม่เสียค่าบริการ คุณกำลังทำสัญญากับ และการอ้างอิงทั้งหมดถึง "SmartHealthCare" ในข้อกำหนดเหล่านี้จะหมายถึง TRECON (WEBSITE) CO., LTD. ที่ตั้งอยู่ที่ 577/455 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และในบริการที่มีตราสินค้า SmartHealthCare สำหรับผู้บริโภคโดยเสียค่าบริการ คุณกำลังทำสัญญากับ และการอ้างอิงทั้งหมดถึง "SmartHealthCare" ในข้อกำหนดเหล่านี้จะหมายถึง TRECON (WEBSITE) CO., LTD. ที่ตั้งอยู่ที่ 577/455 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในกรณีของบริการที่มีตราสินค้า SmartHealthCare สำหรับผู้บริโภคไม่ว่าจะเสียหรือไม่เสียค่าบริการ ให้ใช้กฎหมายของไทยเพื่อตีความข้อกำหนดเหล่านี้และการเรียกร้องสิทธิจากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน กฎหมายของจังหวัดหรือประเทศที่คุณอาศัยอยู่จะใช้บังคับกับการเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการละเมิด) หากคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้โดยการสร้างบัญชี SmartHealthCare หรือใช้ SmartHealthCare คุณกับเราได้ยอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวของศาลไทยสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการที่มีตราสินค้า SmartHealthCare สำหรับผู้บริโภค สำหรับบริการอื่นๆ ทั้งหมด หากคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้โดยการสร้างบัญชี SmartHealthCare หรือใช้บริการอื่นใด นิติบุคคลที่คุณกำลังทำสัญญาด้วย กฎหมายที่ใช้บังคับ และสถานที่ในการระงับข้อพิพาทจะปรากฏอยู่ตามด้านล่างนี้
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ของคุณอาจกำหนดให้กฎหมายในพื้นที่บางฉบับมีผลใช้บังคับหรือให้สิทธิกับคุณในการระงับข้อพิพาทในสถานที่พิจารณาคดีอื่น แม้ว่าจะมีข้อกำหนดเหล่านี้ก็ตาม หากเป็นเช่นนั้นแล้ว ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลือกใช้กฎหมายและสถานที่พิจารณาคดีในข้อ 10 จะมีผลใช้บังคับได้มากเท่าที่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ของคุณอนุญาต
1. การรับประกัน
ก. SMARTHEALTHCARE และบริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนผู้จำหน่ายของเราไม่ได้ให้การรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย การรับรอง หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ คุณเข้าใจว่าการใช้บริการเป็นความเสี่ยงของคุณเองและเราให้บริการ "ตามที่เป็น" "ภายใต้ข้อบกพร่องทั้งหมด" และ "ตามที่มี" SMARTHEALTHCARE ไม่ได้รับประกันความถูกต้องหรือกำหนดเวลาของข้อมูลที่มีในบริการ คุณอาจมีสิทธิบางอย่างภายใต้กฎหมายในพื้นที่ของคุณ ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่มีเจตนาที่จะกระทบต่อสิทธิเหล่านั้น หากใช้บังคับได้ คุณรับรู้ว่าระบบคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมไม่ได้ปราศจากความผิดพลาดและอาจมีช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้ในบางครั้ง เราไม่ได้รับประกันว่าบริการจะไม่ถูกรบกวน เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือการสูญเสียเนื้อหาจะไม่เกิดขึ้น และเราไม่ได้รับประกันถึงการเชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือการส่งข้อมูลจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ข. เท่าที่กฎหมายในพื้นที่ของคุณอนุญาต เราไม่ได้ให้การรับประกันโดยนัยใดๆ รวมถึงการรับประกันในเรื่องคุณสมบัติมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การมีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้งานเฉพาะด้าน ความพยายามในด้านฝีมือ และการไม่ละเมิด
12. ข้อจำกัดความรับผิด
ก. หากคุณมีมูลฐานใดๆ ในการเรียกค่าเสียหาย (รวมถึงการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้) เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต คุณตกลงว่าการแก้ไขเยียวยาโดยเฉพาะของคุณจาก SmartHealthCare หรือบริษัทในเครือ ตัวแทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ผู้จัดหาโปรแกรมและบริการของบุคคลภายนอก ตลอดจนผู้จำหน่ายใดๆ ก็คือการเรียกค่าเสียหายโดยตรงไม่เกินจำนวนที่เท่ากับค่าบริการหนึ่งเดือนของคุณซึ่งมีการละเมิดเกิดขึ้นในระหว่างนั้น (หรือไม่เกิน 10.00 ดอลลาร์สหรัฐหากเป็นบริการฟรี)
ข. เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต คุณไม่สามารถเรียกเงินได้จาก (i) การสูญเสียหรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง (ii) การสูญเสียผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดหมายไว้ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) (iii) การสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดหมายไว้ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) (iv) การสูญเสียสัญญาหรือธุรกิจ หรือการสูญเสียหรือค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของคุณในลักษณะที่ไม่ใช่การใช้งานส่วนบุคคล (v) การสูญเสียหรือค่าเสียหายพิเศษ โดยอ้อม ต่อเนื่อง หรือที่เป็นการลงโทษ และ (vi) เท่าที่กฎหมายอนุญาต การสูญเสียหรือค่าเสียหายโดยตรงที่เกินจากขีดจำกัดที่ระบุไว้ในข้อ 12(ก) ข้างต้น ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับแม้ว่าการแก้ไขเยียวยานี้จะไม่สามารถชดเชยความเสียหายใดๆ ให้กับคุณได้อย่างครบถ้วน หรือไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญ หรือแม้ว่าเรารู้หรือควรได้รู้ถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าว เท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้จะใช้บังคับกับประเด็นใดๆ หรือการเรียกร้องสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ บริการ หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการ
ค. SmartHealthCare จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดจากการไม่ได้ปฏิบัติตามหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ เท่าที่การไม่ได้ปฏิบัติตามหรือความล่าช้านั้นเกิดขึ้นจากพฤติการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของ SmartHealthCare (เช่น ข้อพิพาทแรงงาน ภัยธรรมชาติ สงครามหรือการก่อการร้าย การทำให้เสียทรัพย์ อุบัติเหตุ หรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือคำสั่งของรัฐบาล) SmartHealthCare จะพยายามลดผลกระทบของเหตุการณ์ใดๆ เหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุดและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ
13. ข้อกำหนดเฉพาะของบริการ โดยทั่วไปแล้วข้อกำหนดก่อนและหลังข้อ 13 จะใช้บังคับกับบริการทั้งหมด หัวข้อนี้จะมีข้อกำหนดเฉพาะของบริการซึ่งเป็นข้อกำหนดที่เพิ่มเติมจากข้อกำหนดทั่วไป

บริการของ SmartHealthCare
SmartHealthCare มีไว้สำหรับให้คุณจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่น (เช่น ครอบครัวของคุณ) โดยได้รับความยินยอมจากผู้อื่นที่ว่านี้ บัญชี SmartHealthCare สามารถมีไว้สำหรับการใช้โดยผู้ให้บริการด้านสุขภาพหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดในเชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่ส่วนบุคคลซึ่งคุณยอมรับเงื่อนไขนี้ ข้อมูลในบัญชีของคุณอาจไม่ได้ถูกต้องหรือมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอไป และข้อมูลนี้ควรได้ดูโดยผู้ให้บริการด้านสุขภาพสำหรับไว้เป็นข้อมูลเท่านั้น บริการ SmartHealthCare ไม่ได้เก็บรักษาบันทึกไว้สำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ด้านการแพทย์หรือการจัดการผู้ป่วยรายกรณี ตัวอย่างเช่น บันทึกของ SmartHealthCare ไม่ใช่ชุดบันทึกที่กำหนดไว้ตามที่ระบุอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา หากผู้ให้บริการด้านสุขภาพตัดสินใจที่จะใส่ข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่จาก SmartHealthCare ไว้ในบันทึกของตน ผู้ให้บริการด้านสุขภาพก็ควรจัดเก็บสำเนาไว้ในระบบของตนเอง ในกรณีที่มีผู้ดูแลร่วมสำหรับบันทึกในบัญชีของคุณ (เนื่องจากผู้ดูแลของคุณได้เชิญอีกคนเข้ามาด้วย) คุณยอมรับว่าผู้ดูแลร่วมจะสามารถควบคุมบันทึกดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ และอาจยกเลิกการเข้าถึงบันทึกนั้นของคุณ จัดการการเข้าถึงบันทึกนั้นของผู้อื่น และดูข้อมูลของบันทึกนั้น รวมถึงเรื่องที่ว่าบันทึกนั้นมีการใช้อย่างไรและเมื่อใด SmartHealthCare ไม่ได้รองรับข้อมูลประจำตัวที่ไม่ใช่ของ SmartHealthCare (เช่น Facebook และ OpenID) ดังนั้น การสนับสนุนลูกค้าสำหรับ SmartHealthCare จะไม่สามารถช่วยในเรื่องการลงชื่อเข้าใช้สำหรับกรณีดังกล่าวได้ หากคุณทำข้อมูลประจำตัวในการลงชื่อเข้าใช้สูญหาย หรือหากบัญชีซึ่งคุณได้รับข้อมูลประจำตัวของคุณมาได้ปิดไปแล้ว คุณจะไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลที่จัดเก็บไว้ของคุณได้ เพื่อช่วยในการรักษาการเข้าถึงอย่างต่อเนื่อง เราขอแนะนำให้คุณใช้ข้อมูลประจำตัวในการลงชื่อเข้าใช้มากกว่าหนึ่งชุดกับบัญชี SmartHealthCare ของคุณ SmartHealthCare ไม่ได้ให้การรับรองหรือควบคุมการดำเนินการ การสนับสนุน หรือความปลอดภัยของข้อมูลประจำตัวที่ไม่ใช่ของ SmartHealthCare ซึ่งคุณอาจใช้ และจะไม่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว

ii. SmartHealthCare Health ไม่ใช่อุปกรณ์การแพทย์และมีไว้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความแข็งแรงและการมีสุขภาพที่ดีเท่านั้น ซึ่งไม่ได้ออกแบบมาหรือมีขึ้นเพื่อการใช้งานในการวินิจฉัยโรคหรืออาการเจ็บป่วยอื่นๆ หรือการรักษา การบรรเทา การดูแล หรือการป้องกันโรค ก่อนที่จะเริ่มต้นหรือแก้ไขกิจกรรมหรือโปรแกรมการนอนหลับใดๆ โดยใช้ SmartHealthCare โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณ SmartHealthCare จะไม่รับผิดชอบในการตัดสินใจใดๆ ที่คุณทำโดยอาศัยข้อมูลที่คุณได้รับจาก SmartHealthCare
14. ข้อปลีกย่อย หัวข้อนี้ และข้อ 1, 9 (สำหรับจำนวนเงินที่เกิดขึ้นก่อนที่ข้อกำหนดเหล่านี้จะสิ้นสุดลง), 10, 11, 12, 15 รวมทั้งข้ออื่นๆ ที่มีข้อกำหนดให้มีผลหลังจากที่ข้อกำหนดเหล่านี้สิ้นสุดลงจะยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ แม้จะได้มีการบอกเลิกหรือยกเลิกข้อกำหนดเหล่านี้แล้วก็ตาม เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เราสามารถโอนข้อกำหนดเหล่านี้ ทำสัญญาช่วงภาระหน้าที่ของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง (sublicense) ในสิทธิของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ แต่คุณไม่สามารถโอนข้อกำหนดเหล่านี้หรือถ่ายโอนสิทธิใดๆ ในการใช้บริการได้ ข้อกำหนดเหล่านี้คือข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ SmartHealthCare สำหรับการใช้บริการของคุณ ซึ่งจะใช้แทนที่ข้อตกลงใดๆ ก่อนหน้านี้ที่มีขึ้นระหว่างคุณกับ SmartHealthCare เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ ในการเข้าทำข้อกำหนดเหล่านี้ คุณไม่ได้พึ่งพาถ้อยแถลง การรับรอง การรับประกัน ความเข้าใจ ข้อผูกพัน คำมั่น หรือความเชื่อมั่นใดๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ เนื้อหาทุกส่วนของข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ หากศาลหรืออนุญาโตตุลาการตัดสินว่าเราไม่สามารถบังคับใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตามที่ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เราจะสามารถแทนที่ข้อกำหนดดังกล่าวด้วยข้อกำหนดในทำนองเดียวกันเท่าที่จะสามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้มีขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของคุณและเราเท่านั้น ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้มีขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นใด ยกเว้นผู้รับช่วงต่อและผู้รับโอนของ SmartHealthCare หัวเรื่องของหัวข้อต่างๆ จะมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและจะไม่มีผลใดๆ ในทางกฎหมาย
15. การเรียกร้องสิทธิจะต้องยื่นภายในเวลาหนึ่งปี การเรียกร้องสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการจะต้องยื่นในศาล (หรืออนุญาโตตุลาการหากข้อ 10(ง) มีผลใช้บังคับ) ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่คุณสามารถยื่นการเรียกร้องสิทธิได้เป็นครั้งแรก เว้นแต่กฎหมายในพื้นที่ของคุณจะกำหนดระยะเวลาในการยื่นการเรียกร้องสิทธิที่ยาวนานกว่านั้น หากคุณไม่ได้ยื่นการเรียกร้องสิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว การเรียกร้องสิทธินั้นก็จะถูกห้ามมิให้ยื่นเป็นการถาวร
16. กฎหมายการส่งออก คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการส่งออกในประเทศและระหว่างประเทศทั้งหมดที่มีผลใช้บังคับกับซอฟต์แวร์และ/หรือบริการ ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับปลายทาง ผู้ใช้ปลายทาง และการใช้งานปลายทาง
17. ความคิดที่ไม่ได้ร้องขอ SmartHealthCare จะไม่พิจารณาหรือยอมรับข้อเสนอหรือความคิดที่ไม่ได้ร้องขอ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความคิดสำหรับผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี การส่งเสริมการขาย ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลตอบรับของผลิตภัณฑ์ และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ("ความเห็นที่ไม่ได้ร้องขอ") หากคุณส่งความเห็นที่ไม่ได้ร้องขอใดๆ ให้กับ SmartHealthCare ผ่านทางบริการหรืออื่นๆ คุณยอมรับและตกลงว่า SmartHealthCare จะไม่อยู่ภายใต้ภาระหน้าที่ในการรักษาความลับเกี่ยวกับความเห็นที่ไม่ได้ร้องขอ

คำบอกกล่าวและกระบวนการเรียกร้องสิทธิในกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา SmartHealthCare เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก หากคุณต้องการส่งคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเรียกร้องสิทธิกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดใช้กระบวนการของเราในการส่ง คำบอกกล่าวเกี่ยวกับการละเมิดข้อซักถามทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้จะไม่ได้รับการตอบกลับ
SmartHealthCare จะใช้กระบวนการที่เหมาะสม เพื่อดำเนินการกับคำบอกกล่าวกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ ในกรณีที่สมควร SmartHealthCare ยังอาจปิดใช้งานหรือบอกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการ SmartHealthCare ซึ่งเป็นผู้ที่ละเมิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า
คำบอกกล่าวและกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในโฆษณา โปรดตรวจทาน คำแนะนำเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ของเรา ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายการโฆษณาของเรา
ข้อความสงวนลิขสิทธิ์และข้อความแสดงเครื่องหมายการค้า บริการนี้เป็นลิขสิทธิ์ บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ SmartHealthCare และชื่อ โลโก้ และไอคอนของผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการทั้งหมดของ SmartHealthCare อาจเป็น เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ SmartHealthCare ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์ตามความเป็นจริงอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของนั้นๆ ขอสงวนสิทธิใดๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ ซอฟต์แวร์บางอย่างที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์ของ SmartHealthCare

ข้อสังเกตทางการแพทย์
SmartHealthCare ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์หรือคำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพอื่นใด การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรค โปรดขอคำแนะนำจากแพทย์ของคุณหรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสมอสำหรับคำถามใดๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับอาการทางการแพทย์ อาหาร สมรรถภาพทางกาย หรือการมีสุขภาพดี อย่าเพิกเฉยต่อคำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญหรือเลื่อนการขอคำแนะนำดังกล่าวออกไปเนื่องด้วยข้อมูลที่คุณได้รับบนหรือผ่านทางบริการ

ข้อจำกัดนี้จะมีผลใช้กับ
สิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันหรือบริการที่มีอยู่ผ่านทางแอปพลิเคชัน และการเรียกร้องสิทธิกรณีละเมิดสัญญา การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไข ความรับผิดโดยเด็ดขาด ความประมาทเลินเล่อ หรือการละเมิดอื่นๆ การฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบ ลาภมิควรได้ หรือภายใต้ทฤษฎีอื่นใด ทั้งหมดนี้เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตและยังนำมาใช้แม้ว่าการแก้ไขเยียวยานี้ไม่ได้ชดเชยการสูญเสียให้กับคุณได้อย่างครบถ้วน หรือผู้ให้บริการแอปพลิเคชันได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความเป็นไปได้ของการเกิดค่าเสียหาย

คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล
ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้อธิบายว่าข้อมูลส่วนบุคคลอะไรที่เราเก็บรวบรวมจากท่านและวิธีที่เราใช้งานข้อมูล เราสนับสนุนให้คุณอ่านบทสรุปด้านล่างนี้ และคลิก "เรียนรู้เพิ่มเติม" หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง
ส่วนรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์นี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เฉพาะของSmartHealthCare คำชี้แจงนี้มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ของSmartHealthCare ตามรายการด้านล่าง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของSmartHealthCare ที่แสดงคำชี้แจงนี้ การอ้างอิงไปยังผลิตภัณฑ์ของSmartHealthCare ในคำชี้แจงนี้ประกอบด้วยบริการ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ของSmartHealthCare
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
SmartHealthCare เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราให้กับคุณ คุณให้ข้อมูลเหล่านี้บางรายการกับเราโดยตรง เช่น เมื่อคุณสร้างบัญชี SmartHealthCare, หรือติดต่อเราสำหรับการสนับสนุน เราได้รับข้อมูลบางอย่างโดยการบันทึกวิธีการที่คุณโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ของเรา เช่น โดยการใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น คุกกี้ และการรับรายงานข้อผิดพลาดหรือข้อมูลการใช้งานจากซอฟต์แวร์ที่ทำงานในอุปกรณ์ของคุณ
เรายังได้ข้อมูลมาจากบุคคลที่สามอีกด้วย ตัวอย่างเช่น เราเพิ่มข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมนี้ โดยการซื้อข้อมูลด้านประชากรจากบริษัทอื่นๆ นอกจากนี้ เรายังใช้บริการจากบริษัทอื่นๆ เพื่อช่วยให้เรากำหนดตำแหน่งที่ตั้งตามที่อยู่ IP ของคุณ เพื่อปรับแต่งผลิตภัณฑ์ที่ระบุให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ
คุณมีทางเลือกต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม คุณสามารถปฏิเสธได้ เมื่อคุณถูกขอให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์ คุณอาจไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์ดังกล่าวได้

 

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ต่างๆ ที่คุณใช้งาน และรวมถึงรายการต่อไปนี้
ชื่อและข้อมูลที่ติดต่อ. เราเก็บรวบรวมชื่อและนามสกุล อีเมลแอดเดรส ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลที่ติดต่อที่คล้ายกันอื่นๆ ของคุณ
ข้อมูลประจำตัว. เราเก็บรวบรวมรหัสผ่าน คำใบ้รหัสผ่าน และข้อมูลความปลอดภัยในทำนองเดียวกัน ซึ่งใช้สำหรับการรับรองความถูกต้องและการเข้าถึงบัญชี
ข้อมูลด้านประชากร. เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เช่น อายุ เพศ ประเทศ และภาษาที่คุณต้องการใช้
ข้อมูลการชำระเงิน. เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการชำระเงินของคุณถ้าคุณทำการซื้อสินค้า เช่น หมายเลขเครื่องมือในการชำระเงินของคุณ (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต) และรหัสความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือในการชำระเงินของคุณ
ข้อมูลการใช้งาน. เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณและอุปกรณ์ของคุณโต้ตอบกับ SmartHealthCare และผลิตภัณฑ์ของเรา เช่น เราได้รวบรวมข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์. เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ต่างที่คุณใช้งาน รายการที่คุณซื้อ และเว็บเพจที่คุณเยี่ยมชม
ข้อมูลอุปกรณ์. เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณและเครือข่ายที่คุณใช้ในการเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ติดตั้งในอุปกรณ์ของคุณ เช่น หมายเลขผลิตภัณฑ์ และรวมถึงที่อยู่ IP, ตัวระบุอุปกรณ์ (เช่น หมายเลข IMEI สำหรับโทรศัพท์) การตั้งค่าภูมิภาคและภาษา
รายงานข้อผิดพลาดและข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน. เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์ต่างๆ และปัญหาใดๆ ที่คุณพบ ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราสามารถวินิจฉัยปัญหาในผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ และเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราและมอบวิธีแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และการตั้งค่าของคุณ รายงานข้อผิดพลาดสามารถรวมข้อมูลต่างๆ เช่น ประเภท หรือระดับความรุนแรงของปัญหา รายละเอียดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อกับข้อผิดพลาด เนื้อหาของไฟล์ที่คุณกำลังใช้เมื่อเกิดข้อผิดพลาด และข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์อื่นๆ บนอุปกรณ์ของคุณ

ข้อมูลสนับสนุน. เมื่อคุณโต้ตอบกับ SmartHealthCare สำหรับการสนับสนุน เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน ข้อมูลเหล่านั้นรวมทั้งข้อมูลที่ติดต่อหรือข้อมูลการรับรองความถูกต้อง เนื้อหาการสนทนาและการติดต่อสื่อสารอื่นๆ กับฝ่ายสนับสนุนของSmartHealthCare ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของอุปกรณ์และแอปพลิเคชันเมื่อเกิดข้อผิดพลาดและระหว่างการวินิจฉัย และข้อมูลระบบและรีจิสทรีเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟต์แวร์และการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์
สิ่งที่สนใจและรายการโปรด. เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสนใจและรายการโปรดต่างๆ เช่น ทีมที่คุณติดตามในแอปพลิเคชันกีฬา หุ้นที่คุณติดตามในแอปพลิเคชันการเงิน หรือเมืองที่คุณชื่นชอบที่คุณได้เพิ่มไว้ในแอปพลิเคชันพยากรณ์อากาศ นอกจากข้อมูลที่คุณระบุไว้อย่างชัดเจนแล้ว เราอาจได้รับข้อมูลสิ่งที่สนใจและรายการโปรดของคุณจากสรุปหรือกรองจากข้อมูลอื่นที่เราเก็บไว้
รายชื่อผู้ติดต่อและความสัมพันธ์. เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับที่ติดต่อและความสัมพันธ์ของคุณ ถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของSmartHealthCare เพื่อจัดการ หรือสื่อสาร หรือโต้ตอบกับผู้คนหรือองค์กร
ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง. เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งตำแหน่งที่ตั้งที่มีความแม่นยำสูงหรือตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำอาจเป็นข้อมูล Global Position System (GPS) ตลอดจนข้อมูลใกล้เคียงที่ระบุโดยหอกระจายสัญญาณและ Wi-Fi ฮอตสปอต เราเก็บข้อมูลเมื่อคุณเปิดใช้ผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์ที่อ้างอิงตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่แม่นยำ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งที่ได้รับจากที่อยู่ IP หรือข้อมูลที่ระบุตำแหน่งของคุณซึ่งมีความแม่นยำน้อย เช่น เมืองหรือรหัสไปรษณีย์
เนื้อหา. เราเก็บรวบรวมเนื้อหาไฟล์และการติดต่อสื่อสารของคุณเมื่อจำเป็น เพื่อมอบให้คุณพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ ตัวอย่างของข้อมูลชนิดนี้ ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพของคุณ เนื้อหาของเอกสารของคุณ ภาพถ่าย เพลงหรือวิดีโอที่คุณอัปโหลดขึ้นบนบริการของ SmartHealthCare รวมถึงเนื้อหาของการติดต่อสื่อสารที่คุณรับหรือส่งโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของSmartHealthCare บรรทัดหัวเรื่องและเนื้อความของอีเมลข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆ ของข้อความโต้ตอบการบันทึกเสียงและวิดีโอของข้อความในรูปแบบวิดีโอ และการบันทึกเสียงและการถอดข้อความเสียงที่คุณรับ หรือข้อความตัวอักษรที่เขียนตามคำบอกของคุณ นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวมเนื้อหาของข้อความที่คุณส่งให้กับเรา อย่างเช่น คำติชมและคำวิจารณ์ผลิตภัณฑ์ที่คุณเขียน หรือคำถามและข้อมูลที่คุณให้เพื่อขอรับการสนับสนุนลูกค้า เมื่อคุณติดต่อเรา เช่น สำหรับการสนับสนุนลูกค้า บทสนทนาทางโทรศัพท์ หรือเซสชันการสนทนากับตัวแทนของเราอาจมีการควบคุมและบันทึกเสียงด้วย ส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะที่ด้านล่างนี้ อธิบายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านั้น
วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
SmartHealthCare ใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์พื้นฐานสามอย่างตามที่อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ด้านล่างนี้ (1) เพื่อดำเนินธุรกิจของเราและมอบ (รวมถึงการปรับปรุงและปรับแต่งให้เป็นแบบส่วนตัว) ผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอ (2) เพื่อส่งการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการติดต่อสื่อสารสำหรับการส่งเสริมการขาย และ (3) สำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่าง จะใช้เพื่อแสดงโฆษณา
ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ เราได้รวมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ต่อเนื่อง สม่ำเสมอและปรับให้เป็นส่วนตัวแก่คุณ เช่น สามารถแนะนำบริการด้าสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพของคุณ อย่างไรก็ตาม เพื่อยกระดับความเป็นส่วนตัว เรามีการป้องกันทางเทคโนโลยีและกระบวนการในแอป ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องชุดข้อมูลบางอย่าง ตัวอย่างเช่น เราจัดเก็บข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ เมื่อคุณไม่ได้รับรองความถูกต้อง (ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้) แยกต่างหากจากข้อมูลบัญชีผู้ใช้ใดๆ ที่ระบุตัวตนของคุณโดยตรง เช่น ชื่อ อีเมลแอดเดรส หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณมอบผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรา. เราใช้ข้อมูลเพื่อมอบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่เราเสนอ และดำเนินงานที่จำเป็นทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการผลิตภัณฑ์ การบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ การวิจัย และการให้การสนับสนุนแก่ลูกค้า ตัวอย่างของการใช้งานดังกล่าวประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้
การมอบผลิตภัณฑ์. เราใช้ข้อมูลเพื่อดำเนินการธุรกรรมของคุณกับทางเรา และเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ของเราให้กับคุณ บ่อยครั้งที่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้รวมฟีเจอร์และคำแนะนำที่ปรับให้เป็นส่วนตัว ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความเพลิดเพลินของคุณ และปรับแต่งประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณโดยยึดตามกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ และตำแหน่งที่ตั้งของคุณ
การสนับสนุนลูกค้า. เราใช้ข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยปัญหาของผลิตภัณฑ์ ซ่อมแซมอุปกรณ์ของลูกค้า และให้บริการดูแลลูกค้าและบริการสนับสนุนอื่นๆ
การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์. เราใช้ข้อมูลต่างๆ อาทิ ชนิดของอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน ตำแหน่งที่ตั้ง รวมทั้งตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของอุปกรณ์ แอปพลิเคชัน เครือข่าย และการสมัครสมาชิก เพื่อเปิดใช้งานซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่ต้องทำการเปิดใช้งาน
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์. เราใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มฟีเจอร์หรือความสามารถใหม่ๆ เช่น การใช้รายงานข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงฟีเจอร์เพื่อความปลอดภัย การใช้คำสืบค้น การใช้ข้อมูลการใช้งานเพื่อจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ใหม่
การรักษาความปลอดภัย ความปลอดภัยและการแก้ปัญหาข้อโต้แย้ง. เราใช้ข้อมูลเพื่อป้องกันความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเราและลูกค้าของเรา เพื่อตรวจหาและป้องกันการฉ้อโกง เพื่อยืนยันการมีผลบังคับใช้ของการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง และเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงของเรา ฟีเจอร์และผลิตภัณฑ์การรักษาความปลอดภัยของเราสามารถขัดจังหวะการทำงานของซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย และแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ หากพบซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายบนอุปกรณ์ของพวกเขา เราอาจบล็อกการส่งการติดต่อสื่อสาร หรือนำเนื้อหานั้นออกไป ถ้าเนื้อหานั้นละเมิดข้อกำหนดของเรา
การดำเนินธุรกิจ. เราใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาการวิเคราะห์แบบรวมและข่าวกรองธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้เราดำเนินงาน ป้องกัน ทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล และรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของธุรกิจของเรา
การติดต่อสื่อสาร. เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อส่งและปรับการติดต่อสื่อสารของเรากับคุณให้เป็นแบบส่วนตัว ตัวอย่างเช่น เราอาจจะติดต่อคุณทางอีเมลหรือช่องทางการสื่อสารอื่น เพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับวันที่สิ้นสุดของการสมัครรับบริการ แจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการอัปเดตการรักษาความปลอดภัย เตือนคุณเกี่ยวกับรายการที่ค้างอยู่ในรถเข็นสินค้าออนไลน์ แจ้งข้อมูลล่าสุดกับคุณหรือสอบถามเกี่ยวกับคำขอบริการหรือการซ่อม เชิญให้คุณเข้าร่วมในการตอบแบบสำรวจ หรือเพื่อบอกคุณว่าคุณต้องดำเนินการเพื่อรักษาบัญชีของคุณให้เปิดใช้งานอยู่ นอกจากนี้ คุณสามารถลงทะเบียนสำหรับการสมัครรับบริการทางอีเมล และเลือกว่าคุณต้องการที่จะรับการติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายจากSmartHealthCareทางอีเมล SMS จดหมาย และโทรศัพท์หรือไม่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการการสมัครรับบริการทางอีเมลและการติดต่อสื่อสารสำหรับการส่งเสริมการขาย โปรดไปที่ส่วน การเข้าถึงและการควบคุม ของคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้

สื่อโฆษณา. ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเราได้รับการสนับสนุนโดยการโฆษณา เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมมาเพื่อช่วยในการเลือกโฆษณาบางอย่างเพื่อให้คุณได้รับชม ไม่ว่าจะเป็นในผลิตภัณฑ์ของพวกเราเอง หรือในผลิตภัณฑ์ที่เสนอโดยบริษัทอื่น เราได้ร่วมเป็นคู่ค้ากับบริษัทอื่น เพื่อเลือกและแสดงโฆษณาไปยังไซต์และแอปต่างๆ ของเรา เช่นเดียวกับไซต์และแอปอื่นๆ ที่ให้บริการโดยบริษัทคู่ค้าของเรา SmartHealthCare ยังคงส่งโฆษณาค้นหาไปยังเว็บไซต์และบริการอื่นๆ ที่มีการใช้งานฟังก์ชันการค้นหาของเรา โฆษณาที่เราเลือกอาจยึดตามตำแหน่งปัจจุบันของคุณ คำสืบค้น หรือเนื้อหาที่คุณกำลังดู โฆษณาอื่นๆ จะถูกกำหนดเป้าหมายโดยยึดตามสิ่งที่คุณน่าจะสนใจหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับคุณมาตลอด โดยใช้ข้อมูลด้านประชากร คำสืบค้น สิ่งที่สนใจ และรายการโปรด ข้อมูลการใช้งานจากไซต์และแอปของเรา และจากไซต์และแอปของผู้ลงโฆษณาและคู้ค้าของเรา และข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งเราหมายถึง "โฆษณาที่อิงตามความสนใจ" ในคำชี้แจงนี้ SmartHealthCareจะไม่ใช้สิ่งที่คุณกล่าวถึงในอีเมล การสนทนา การสนทนาทางวิดีโอหรือข้อความเสียง หรือเอกสารของคุณ ภาพถ่ายหรือไฟล์ส่วนตัวอื่นๆ เพื่อทำให้คุณเป็นเป้าหมายในการโฆษณา คุณสามารถปฏิเสธไม่รับโฆษณาที่อิงตามความสนใจจากSmartHealthCareโดยไปที่ หน้าปฏิเสธการเข้าร่วม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณามีอยู่ในส่วน การเข้าถึงและการควบคุม ของคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณารวมถึง
การกำหนดเป้าหมายโฆษณาที่เกี่ยวกับสุขภาพ. เรามีการโฆษณาที่อิงตามความสนใจโดยยึดตามประเภทของความสนใจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ไม่ละเอียดอ่อนและที่เป็นมาตรฐานจำนวนจำกัด ซึ่งรวมถึงภูมิแพ้ ข้ออักเสบ คอเลสเตอรอล ไข้หวัด เบาหวาน สุขภาพของกระเพาะอาหารและลำไส้ ปวดศีรษะ / ไมเกรน การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ หัวใจที่สมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพของผู้ชาย สุขภาพในช่องปาก กระดูกพรุน สุขภาพผิว การนอนหลับ และการดูแลสายตา / การมองเห็น และข้อมูลด้านสุขภาพอื่นๆ เรายังพุ่งเป้าโฆษณาโดยยึดตามขนบธรรมเนียม ประเภทของความสนใจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ไม่ละเอียดอ่อน ตามที่ผู้โฆษณาขอ

เด็กและการโฆษณา. เราจะไม่แสดงโฆษณาที่อิงตามความสนใจแก่เด็ก ซึ่งวันเกิดในบัญชี SmartHealthCare บ่งชี้ว่ามีอายุน้อยกว่า 13 ปี
การจัดเก็บข้อมูล. สำหรับโฆษณาที่อิงตามความสนใจ เราจะจัดเก็บข้อมูลไว้ไม่เกิน 13 เดือน เว้นแต่ว่าเราจะได้รับความยินยอมจากคุณให้จัดเก็บข้อมูลได้นานกว่านั้น
การแชร์ข้อมูล. ในบางกรณี เราแชร์รายงานเกี่ยวกับข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมจากไซต์หรือจากโฆษณาของบริษัทโฆษณากับบริษัทโฆษณา ผู้ลงโฆษณาอาจเลือกที่จะวาง เว็บบีคอน ของเราลงบนไซต์ของพวกเขา เพื่ออนุญาตให้ SmartHealthCare รวบรวมข้อมูลบนไซต์ของพวกเขาได้ เช่น กิจกรรมต่างๆ การซื้อและการเยี่ยมชม ซึ่งเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยกำหนดกลุ่มเป้าหมายของโฆษณาให้แก่ลูกค้าการลงโฆษณาของเรา นอกจากนี้ เรายังแชร์ข้อมูลโดยตรงกับผู้ให้บริการ เพื่ออนุญาตให้พวกเขาให้บริการในนามของเรา หรือเพื่อเป็นคู่ค้ากับเราในการเลือกและให้บริการโฆษณาสำหรับคู่ค้าการโฆษณาของเรา
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทอื่นๆ. บางครั้งผู้โฆษณาก็รวม เว็บบีคอน ของตนเอง (หรือของคู่ค้าโฆษณารายอื่นๆ ของตน) ไว้ในโฆษณาที่เราแสดงเพื่อให้สามารถกำหนดการอ่าน คุกกี้ ของตนเองได้ นอกจากนี้SmartHealthCareยังเป็นคู่ค้ากับบริษัทโฆษณาที่เป็นบุคคลที่สาม เพื่อให้บริการที่ระบุสำหรับโฆษณาของเรา และเรายังอนุญาตให้บริษัทโฆษณาอื่นๆ ที่เป็นบุคคลที่สามแสดงโฆษณาบนไซต์ของเราได้ด้วย บริษัทอื่นๆ เหล่านี้อาจวางคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณในเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์

เหตุผลที่เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล
เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความยินยอมของคุณหรือตามที่จำเป็น เพื่อทำธุรกรรมใดๆ ให้แล้วเสร็จ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่คุณร้องขอหรืออนุญาต ตัวอย่างเช่น เราแชร์ข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สามเมื่อคุณบอกให้เราดำเนินการเช่นนั้น เมื่อคุณให้ข้อมูลการชำระเงินเพื่อทำการซื้อ เราจะแชร์ข้อมูลการชำระเงินให้กับธนาคารและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการธุรกรรมการชำระเงิน หรือบริการการเงินอื่นๆ และเพื่อการป้องกันการฉ้อโกงและลดความเสี่ยงด้านเครดิต

นอกจากนี้ เรายังแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทในเครือและบริษัทสาขาที่ SmartHealthCare ควบคุมอีกด้วย และเรายังแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้จำหน่ายหรือตัวแทนที่ทำงานในนามของเราเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้ ตัวอย่างเช่น บริษัทที่เราจ้างมาเพื่อให้การสนับสนุนบริการลูกค้าหรือช่วยปกป้องและรักษาความปลอดภัยให้บริการและระบบของเรานั้นอาจจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้การทำงานดังกล่าว ในกรณีดังกล่าว บริษัทเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูลของเรา และไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขาได้รับจากเราไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมขององค์กร เช่น การควบรวมกิจการหรือการจำหน่ายสินทรัพย์

และประการสุดท้าย เราจะเข้าถึง โอนถ่าย เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเนื้อหาของคุณ เมื่อเรามีความเชื่อโดยสุจริตว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นในกรณีดังต่อไปนี้:
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง รวมทั้งจากการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
เพื่อคุ้มครองลูกค้าของเรา เช่นเพื่อป้องกันสแปม หรือเพื่อความพยายามต่อต้านการฉ้อฉลให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา หรือเพื่อช่วยป้องกันการสูญเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บสาหัสของผู้ใด
เพื่อดำเนินการและรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงป้องกันหรือหยุดยั้งการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของเรา หรือ
ป้องกันสิทธิ์หรือคุณสมบัติของ SmartHealthCare รวมถึงบังคับใช้ข้อกำหนดที่ควบคุมการใช้บริการ อย่างไรก็ตามหากเราได้รับข้อมูลที่ระบุว่ามีบางคนกำลังใช้บริการของเราเพื่อส่งข้อมูลทรัพย์สินลิขสิทธิ์ทางปัญหาหรือกายภาพของ SmartHealthCare เราจะไม่ตรวจสอบเนื้อหาความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเอง แต่เราอาจอ้างอิงเรื่องนี้ไปยังฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย
โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์บางส่วนของเราอาจมีลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่มีวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวแตกต่างจากSmartHealthCare ถ้าคุณให้ข้อมูลส่วนตัวกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ข้อมูลของคุณจะได้รับการควบคุมภายใต้คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของพวกเขา

วิธีเข้าถึงและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
คุณสามารถดูหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแบบออนไลน์ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของ SmartHealthCare นอกจากนี้ คุณยังสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับคอลเลกชันของ SmartHealthCare และการใช้งานข้อมูลของคุณได้อีกด้วย วิธีที่คุณสามารถเข้าถึงหรือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นจะขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ ตัวอย่างเช่น
บัญชี SmartHealthCare. ถ้าคุณต้องการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์และข้อมูลการชำระเงินใน บัญชี SmartHealthCare เปลี่ยนรหัสผ่าน เพิ่มข้อมูลความปลอดภัยหรือปิดบัญชีของคุณ คุณสามารถทำได้ คุณยังสามารถเข้าถึงการควบคุมสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ SmartHealthCare ได้อีกด้วย
ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางอย่างที่ผลิตภัณฑ์ของSmartHealthCareเก็บรวบรวมผ่านลิงก์ด้านบนหรือผ่านทางบริการต่างๆ โดยตรง คุณสามารถติดต่อSmartHealthCareได้ เราจะตอบกลับคำขอเข้าถึงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน 30 วัน

การกำหนดลักษณะการติดต่อสื่อสารของคุณ
คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการรับการติดต่อสื่อสารสำหรับการส่งเสริมการขายจาก SmartHealthCare ทางอีเมล SMS จดหมาย และโทรศัพท์หรือไม่ ถ้าคุณได้รับข้อความอีเมลส่งเสริมการขายหรือข้อความ SMS จากเรา และไม่อยากได้รับอีกในอนาคต คุณสามารถทำได้ด้วยการทำตามขั้นตอนในข้อความนั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการรับอีเมล โทรศัพท์ และไปรษณีย์ส่งเสริมการขายได้โดยการเยี่ยมชมและลงชื่อเข้าใช้งาน Promotional Communications Manager ของSmartHealthCareด้วย บัญชี SmartHealthCare ส่วนตัวของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถอัปเดตข้อมูลการติดต่อ จัดการการกำหนดค่าการติดต่อจากSmartHealthCareในวงกว้าง เลือกยกเว้นการสมัครใช้งานทางอีเมล และเลือกว่าจะแชร์ข้อมูลการติดต่อของคุณให้กับคู่ค้าของSmartHealthCareหรือไม่ ถ้าคุณไม่มีบัญชี SmartHealthCare ส่วนบุคคล คุณสามารถกำหนดลักษณะการติดต่อทางอีเมล SmartHealthCare ได้ โดยใช้ เว็บฟอร์ม นี้ ตัวเลือกเหล่านี้จะไม่นำไปใช้กับบริการการติดต่อสื่อสารบังคับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการของ SmartHealthCare บางส่วน หรือเพื่อทำการสำรวจหรือการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลอื่นๆ ที่มีวิธีการยกเลิกการสมัครใช้งานอยู่แล้ว

ทางเลือกในการรับโฆษณาของคุณ
คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับโฆษณาที่อิงตามความสนใจจาก SmartHealthCare ได้ โดยไปที่ หน้าปฏิเสธการเข้าร่วม ของเรา เมื่อคุณเลือกที่จะปฏิเสธเข้าร่วม การเลือกของคุณจะถูกเก็บไว้ใน คุกกี้ ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้อยู่ คุกกี้การปฏิเสธเข้าร่วมนี้จะหมดอายุในห้าปี ถ้าคุณลบคุกกี้ในอุปกรณ์ของคุณ คุณจะต้องดำเนินการปฏิเสธเข้าร่วมใหม่อีกครั้ง

คุณยังสามารถเชื่อมโยงตัวเลือกการปฏิเสธเข้าร่วมนี้เข้ากับบัญชี SmartHealthCare ส่วนบุคคลของคุณได้ด้วย การเชื่อมโยงดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในอุปกรณ์ที่คุณใช้บัญชีนั้น และจะมีผลใช้งานไปจนกว่าจะมีใครลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี SmartHealthCare ส่วนบุคคลบัญชีอื่นในอุปกรณ์เครื่องนั้น ถ้าหากคุณลบคุกกี้ในอุปกรณ์ของคุณ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ใหม่อีกครั้ง เพื่อให้การตั้งค่านี้มีผลใช้งานได้
เนื่องจากข้อมูลที่ใช้สำหรับโฆษณาที่อิงตามความสนใจจะถูกนำไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่จำเป็นอื่นๆ ด้วย (รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของเรา การวิเคราะห์ และการตรวจสอบการฉ้อฉล) การปฏิเสธไม่รับโฆษณาที่อิงตามความสนใจไม่ได้เป็นการหยุดการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้รับโฆษณาหรือเห็นโฆษณาน้อยลง อย่างไรก็ตาม หากคุณปฏิเสธการรับโฆษณา โฆษณาที่คุณรับจะไม่ได้อิงตามความสนใจของคุณอีกต่อไป และอาจมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณสนใจน้อยลง

การควบคุมบนเบราว์เซอร์
การควบคุมคุกกี้. การควบคุมคุกกี้ที่ทำงานบนเบราว์เซอร์ที่เกี่ยวข้องได้อธิบายไว้ในส่วน คุกกี้ ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้
การป้องกันการติดตาม. Internet Explorer (เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป) มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า การป้องกันการติดตาม ที่บล็อกเนื้อหาของบุคคลที่สาม รวมทั้งคุกกี้จากไซต์ใดๆ ที่ระบุอยู่ในรายการการป้องกันการติดตามที่คุณเพิ่มเข้าไป เมื่อจำกัดการเรียกไปยังไซต์เหล่านี้ เบราว์เซอร์ก็จะจำกัดข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่เว็บไซต์ของบริษัทภายนอกเหล่านี้สามารถรวบรวมได้
การควบคุมเบราว์เซอร์สำหรับ “ไม่ต้องติดตาม” เบราว์เซอร์บางตัวได้รวมเอาฟีเจอร์ “ไม่ต้องติดตาม” (DNT) ที่สามารถส่งสัญญาณไปยังเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมเอาไว้ เพื่อระบุว่าคุณไม่ต้องการให้มีการติดตาม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังไม่มีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการตีความสัญญาณ DNT บริการของ SmartHealthCare จึงไม่ได้ตอบสนองใดๆ ต่อสัญญาณ DNT เราจะดำเนินการร่วมกันภายในวงการออนไลน์ต่อไปเพื่อกำหนดความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการกับสัญญาณ DNT ในระหว่างนี้ คุณสามารถใช้เครื่องมืออื่นๆ อีกหลากหลายที่เราให้ไว้ เพื่อควบคุมการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล รวมทั้งความสามารถในการปฏิเสธเข้าร่วมรับโฆษณาที่อิงตามความสนใจจากSmartHealthCareตามที่ได้อธิบายไว้ด้านบน

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน
SmartHealthCare ใช้คุกกี้ (ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่อยู่ในเครื่องของคุณ) และเทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อมอบเว็บไซต์และการบริการออนไลน์ของเรา และช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อความในคุกกี้ส่วนมากจะประกอบด้วยชุดตัวอักษรและตัวเลขที่ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเฉพาะ แต่ก็อาจมีข้อมูลอื่นๆ ด้วยเช่นกัน แอปพลิเคชันของSmartHealthCareใช้ตัวระบุอื่นๆ สำหรับวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน และเว็บไซต์หลายๆ เว็บของเรายังประกอบด้วยเว็บบีคอนและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกัน ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง

วิธีการใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน
SmartHealthCareใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันสำหรับวัตถุประสงค์หลายๆ อย่างขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์รวมทั้ง:

  • การจัดเก็บการกำหนดลักษณะและการตั้งค่าของคุณ. การตั้งค่าที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง หรือที่คงการกำหนดลักษณะของคุณไว้เมื่อเวลาผ่านไป อาจถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใส่เมืองหรือรหัสไปรษณีย์ของคุณเพื่อรับข่าวท้องถิ่นหรือข้อมูลสภาพอากาศบนเว็บไซต์ของSmartHealthCare เราอาจเก็บข้อมูลนั้นในคุกกี้เพื่อให้คุณเห็นข้อมูลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเมื่อคุณกลับไปยังไซต์นั้น ถ้าคุณเลือกปฏิเสธไม่รับโฆษณาที่อิงตามความสนใจ เราจะเก็บการกำหนดลักษณะการปฏิเสธไม่รับโฆษณาของคุณไว้ในคุกกี้ในเครื่องของคุณ
  • การลงชื่อเข้าใช้งานและการรับรองความถูกต้อง. เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ โดยใช้ บัญชี SmartHealthCare ส่วนบุคคลของคุณ เราจะจัดเก็บหมายเลข ID ที่ไม่ซ้ำกัน และเวลาที่คุณลงชื่อเข้าใช้ไว้ในคุกกี้ที่เข้ารหัสในอุปกรณ์ของคุณ คุกกี้นี้จะยินยอมให้คุณย้ายจากเพจหนึ่งไปยังอีกเพจหนึ่งได้โดยไม่จำเป็นต้องทำการลงชื่อเข้าระบบอีกในแต่ละเพจ
  • โฆษณาที่อิงตามความสนใจ. SmartHealthCareใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมกิจกรรมออนไลน์ของคุณ และระบุความสนใจของคุณเพื่อให้เราสามารถนำเสนอโฆษณาที่เหมาะกับคุณมากที่สุด คุณสามารถเลือกที่จะปฏิเสธไม่รับโฆษณาที่อิงตามความสนใจจากSmartHealthCareตามที่ได้อธิบายไว้ในส่วน การเข้าถึงและการควบคุม ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้
  • การวิเคราะห์. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรา เราใช้คุกกี้และตัวระบุอื่นๆ ในการรวบรวมข้อมูลการใช้งานและประสิทธิภาพการทำงาน ตัวอย่างเช่น เราใช้คุกกี้เพื่อนับจำนวนของผู้เข้าชมเฉพาะที่เข้ามายังหน้าเว็บหรือบริการ และเพื่อพัฒนาสถิติด้านอื่นๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติการของผลิตภัณฑ์ของเรา

คุกกี้ที่เราใช้บ่อยบางคุกกี้จะแสดงรายการอยู่ในแผนภูมิต่อไปนี้ รายการนี้ยังไม่ครบถ้วน หากแต่มีเจตนาเพื่อแสดงเหตุผลหลักที่เราตั้งค่าคุกกี้โดยทั่วไป ถ้าคุณเข้าเยี่ยมชมหนึ่งในเว็บไซต์ของเรา ไซต์อาจตั้งค่าคุกกี้บางส่วนหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้:

ชื่อคุกกี้ รายละเอียด
MUID ระบุเบราว์เซอร์เฉพาะของเว็บที่เยี่ยมชมไซต์ SmartHealthCare โดยจะถูกใช้เพื่อการโฆษณา การวิเคราะห์เว็บไซต์และวัตถุประสงค์เพื่อการปฏิบัติงานอื่นๆ
ANON ประกอบด้วย ANID ซึ่งเป็นตัวระบุเฉพาะที่ได้รับจากบัญชี SmartHealthCare ของคุณ โดยจะถูกใช้เพื่อการโฆษณา การตั้งค่าส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์เพื่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังใช้เพื่อเก็บรักษาข้อมูลที่คุณเลือกปฏิเสธการรับโฆษณาที่ยึดตามความสนใจจาก SmartHealthCare เมื่อคุณเลือกปฏิเสธการรับโฆษณาด้วยบัญชี SmartHealthCare ของคุณ
CC ประกอบด้วยรหัสประเทศตามที่กำหนดจากที่อยู่ IP ของคุณ
RPSTAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth ช่วยรับรองความถูกต้องให้คุณเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี SmartHealthCare ของคุณ
NAP ประกอบด้วยข้อมูลเข้ารหัสที่ประกอบด้วยข้อมูลประเทศ รหัสไปรษณีย์ อายุ เพศ ภาษาและอาชีพของคุณ หากข้อมูลนั้นเป็นที่ทราบอยู่แล้ว โดยขึ้นอยู่กับโพรไฟล์ของบัญชี SmartHealthCare ของคุณ
MH จะปรากฏขึ้นในเว็บไซต์ของแบรนด์ร่วมบริการ ที่ SmartHealthCare เป็นคู่ค้ากับผู้โฆษณา คุกกี้นี้จะกำหนดผู้โฆษณา เพื่อให้สามารถเลือกโฆษณาที่เหมาะสม
TOptOut บันทึกการตัดสินใจของคุณที่จะไม่รับโฆษณาที่ยึดตามความสนใจที่ SmartHealthCare นำเสนอ

นอกจากคุกกี้ที่ SmartHealthCare ตั้งค่าไว้เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้ว ผู้อื่นก็อาจตั้งค่าคุกกี้บางอย่างไว้เมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์ SmartHealthCare เช่นกัน ในบางกรณี เนื่องจากเราได้ว่าจ้างให้บุคคลที่สามเพื่อให้บริการบางอย่างในฐานะตัวแทนของเรา เช่น การวิเคราะห์เว็บไซต์ ในกรณีอื่นๆ เนื่องจากเว็บไซต์ของเราประกอบด้วยเนื้อหาหรือโฆษณาจากบุคคลที่สาม เช่น ภาพวีดีโอ ข่าวหรือโฆษณาที่ส่งมาจากเครือข่ายสื่อโฆษณาอื่นๆ เนื่องจากเบราว์เซอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์บุคคลที่สามเพื่อรับเนื้อหา บุคคลที่สามเหล่านั้นสามารถตั้งค่าหรืออ่านคุกกี้ของตนไว้ในเครื่องของคุณ และอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณภายในเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์
วิธีควบคุมคุกกี้
เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติแต่จะให้การควบคุมที่อนุญาตให้คุณปิดกั้นหรือลบคุกกี้เหล่านั้นได้ เช่น ใน SmartHealthCare Edge คุณสามารถบล็อกหรือลบคุกกี้ได้ โดยการคลิก การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > คุกกี้ คำแนะนำสำหรับการบล็อกหรือลบคุกกี้ในเบราว์เซอร์อื่นๆ อาจมีอยู่ในเอกสารความเป็นส่วนตัวหรือวิธีใช้ของเบราว์เซอร์นั้นๆ
ฟีเจอร์บางอย่างของผลิตภัณฑ์ของSmartHealthCare ขึ้นอยู่กับคุกกี้ พึงตระหนักว่าถ้าหากคุณเลือกปิดกั้นคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้หรือใช้ฟีเจอร์เหล่านั้นได้ และการกำหนดลักษณะที่ขึ้นอยู่กับคุกกี้นั้นอาจหายไป หากคุณเลือกลบคุกกี้ การตั้งค่าและการกำหนดลักษณะที่ควบคุมโดยคุกกี้เหล่านี้ รวมทั้งการกำหนดลักษณะโฆษณาจะถูกลบและอาจจำเป็นต้องได้รับการสร้างขึ้นใหม่
การควบคุมความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่สามารถมีผลกระทบต่อคุกกี้ รวมทั้งฟีเจอร์การป้องกันการติดตามของSmartHealthCareได้อธิบายไว้ในส่วน การเข้าถึงและการควบคุม ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้

บัญชี SmartHealthCare
คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ SmartHealthCare รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากคู่ค้าของ SmartHealthCare บางรายได้ด้วยบัญชี SmartHealthCare เมื่อคุณสร้างบัญชี SmartHealthCare ของคุณเอง เราจะเรียกบัญชีดังกล่าวนั้นว่าเป็นบัญชี SmartHealthCare ส่วนบุคคล เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ SmartHealthCare Azure Active Directory (AAD) ด้วยอีเมลแอดเดรสได้จากนายจ้างหรือโรงเรียน เราจะเรียกบัญชีดังกล่าวว่าเป็นบัญชีสำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน
การสร้างและการใช้งานบัญชี SmartHealthCare ส่วนบุคคลของคุณ. เมื่อคุณสร้างบัญชี SmartHealthCare ส่วนบุคคล คุณจะถูกขอข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง และเราจะกำหนดหมายเลขรหัสที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อระบุบัญชีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของคุณ ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์บางอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการชำระเงินจะต้องการชื่อจริง แต่คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้และใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่างของ SmartHealthCare ได้โดยไม่ต้องให้ชื่อจริงของคุณ เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณให้บางรายการ เช่น ชื่อที่แสดง อีเมลแอดเดรสและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ เพื่อช่วยให้ผู้อื่นสามารถค้นหาและเชื่อมต่อกับคุณภายในบริการของ SmartHealthCare ได้ เช่น ถ้าบุคคลที่รู้ชื่อที่แสดง อีเมลแอดเดรส หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ จะสามารถใช้ข้อมูลนั้นเพื่อค้นหาคุณใน Skype และส่งคำเชิญให้คุณเพื่อเชื่อมต่อกับพวกเขาได้ โปรดทราบว่าถ้าคุณใช้อีเมลแอดเดรสสำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียนเพื่อสร้างบัญชี SmartHealthCare ส่วนบุคคล และผู้จ้างหรือโรงเรียนที่ให้อีเมลแอดเดรสนั้นกับคุณ มีการจัดการบัญชีนั้นด้วย Active Directory (AD) คุณจำเป็นต้องอัปเดตอีเมลแอดเดรสนั้นให้เชื่อมโยงกับบัญชี SmartHealthCare ส่วนบุคคลของคุณเพื่อรับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ SmartHealthCare ที่ไม่ได้ใช้ AD อย่างต่อเนื่อง
การลงชื่อเข้าใช้. เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี SmartHealthCare เราจะสร้างบันทึกการลงชื่อใช้งานของคุณ ซึ่งประกอบด้วยวันและเวลา ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ลงชื่อใช้งาน ชื่อที่ลงชื่อใช้งาน หมายเลขเฉพาะที่กำหนดให้กับบัญชี ตัวระบุเฉพาะที่กำหนดให้กับอุปกรณ์ ที่อยู่ IP ตลอดจนเวอร์ชันระบบปฏิบัติการและเบราว์เซอร์ของคุณ
การลงชื่อเข้าใช้ SmartHealthCare. การลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี SmartHealthCare ของคุณสามารถเปิดใช้งานการตั้งค่าส่วนบุคคลที่ดีขึ้น ให้ประสบการณ์ที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอในผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ และให้คุณเข้าถึงและใช้ที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ฟีเจอร์และการตั้งค่าที่ได้รับการปรับปรุงอื่นๆ เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี SmartHealthCare ของคุณ คุณจะคงการลงชื่อเข้าใช้อยู่ในระบบจนกว่าคุณจะลงชื่อออก
การลงชื่อเข้าใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น. หากคุณลงชื่อเข้าใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นด้วยบัญชี SmartHealthCare ของคุณ คุณจะถูกขอให้ยินยอมที่จะแชร์ข้อมูลบัญชีที่บริการนั้นต้องการ นอกจากนี้ บริษัทอื่นจะได้รับหมายเลขรุ่นที่กำหนดให้กับบัญชีของคุณ (มีการกำหนดหมายเลขรุ่นใหม่ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ของคุณ) และไม่ว่าบัญชีของคุณถูกปิดใช้งานหรือไม่ บริษัทอื่นสามารถใช้หรือแชร์ข้อมูลของคุณได้ตามวิธีปฏิบัติและนโยบายของพวกเขา ถ้าคุณยินยอมให้แชร์ข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ บริษัทอื่นอาจแสดงชื่อหรือนามสกุลและชื่อโปรไฟล์ของคุณ (ถ้าคุณเพิ่มรูปลงไปในโปรไฟล์ของคุณ) เมื่อคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทดังกล่าว คุณควรตรวจสอบคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของผลิตภัณฑ์ที่คุณลงชื่อเข้าใช้แต่ละบริการอย่างถี่ถ้วน เพื่อจะได้ทราบว่าบริการดังกล่าวจะนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไปใช้อย่างไรบ้าง
บัญชี SmartHealthCare ส่วนบุคคลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม. ถ้าคุณได้รับบัญชี SmartHealthCare ของคุณจากบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต บริษัทนั้นอาจมีสิทธิ์เหนือบัญชีของคุณ รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงหรือลบบัญชี SmartHealthCare ของคุณด้วย คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่บุคคลที่สามให้คุณไว้อย่างรอบคอบ เพื่อทำความเข้าใจว่าบุคคลที่สามนั้นสามารถทำอะไรกับบัญชี SmartHealthCare ของคุณได้บ้าง
การเชื่อมต่อบัญชี SmartHealthCare ส่วนบุคคลเข้ากับบัญชีโซเซียลเน็ตเวิร์กของคุณ. คุณอาจเชื่อมต่อบัญชี SmartHealthCare ส่วนบุคคลของคุณกับบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณ เช่น Facebook, Twitter หรือ LinkedIn เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลจากเครือข่ายสังคมเหล่านั้นได้จากภายในผลิตภัณฑ์ของSmartHealthCare ถ้าคุณเลือกที่จะทำเช่นนั้น เราจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา เพื่อที่เราจะได้สามารถแสดงข้อมูลที่อัปเดตจากบัญชีเครือข่ายสังคมของคุณได้ คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีเครือข่ายสังคมจากบัญชี SmartHealthCare ส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา
การใช้บัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน. ถ้านายจ้างหรือโรงเรียนของคุณใช้ Active Directory (AD) ในการออกและจัดการบัญชีที่มอบให้คุณ คุณสามารถใช้บัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้ในผลิตภัณฑ์ของSmartHealthCare ที่ใช้ AD ได้ ถ้าองค์กรของคุณกำหนดไว้ คุณอาจต้องให้หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลแอดเดรสสำรองรองไว้สำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้ในผลิตภัณฑ์ของSmartHealthCare ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน เจ้าของโดเมนของอีเมลแอดเดรสของคุณอาจควบคุมและดูแลระบบบัญชีของคุณ และเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลของคุณ รวมถึงเนื้อหาของการติดต่อสื่อสารและไฟล์ต่างๆ ของคุณได้ การใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ระบุในนโยบายขององค์กรของคุณ (ถ้ามี) SmartHealthCare จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นสำหรับนโยบายหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลหรือการป้องกันความปลอดภัยที่อาจแตกต่างจากนโยบายหรือวิธีปฏิบัติของ SmartHealthCare ถ้าองค์กรของคุณดูแลการใช้ผลิตภัณฑ์ของSmartHealthCare ของคุณ กรุณาส่งคำถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิส่วนบุคคลไปที่ผู้ดูแลระบบของคุณโดยตรง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญอื่นๆ
ด้านล่างนี้คุณจะพบข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมที่คุณอาจพบว่ามีความสำคัญ นอกจากนี้ คุณยังสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธกิจของSmartHealthCareในการป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณได้โดยการติดต่อกับเรา

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
SmartHealthCare ยึดมั่นในการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราใช้เทคโนโลยีและกระบวนการการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง การใช้งานหรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการเข้าถึงที่จำกัด และอยู่ในสถานที่ที่มีการควบคุม เมื่อเราส่งข้อมูลที่เป็นความลับสูง (เช่น หมายเลขบัตรเครดิตหรือรหัสผ่าน) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เราจะป้องกันข้อมูลผ่านทางการเข้ารหัส
เราจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ใด
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ SmartHealthCare เก็บรวบรวมอาจถูกจัดเก็บและดำเนินการในไทย หรือภูมิภาคของคุณ หรือสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใดที่ SmartHealthCare หรือบริษัทในเครือ บริษัทสาขาหรือบริษัทผู้ให้บริการในการดูแลรักษาดำเนินการอยู่ เราจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่รวบรวมภายใต้คำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของคำแถลงนี้และข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้เมื่อใดก็ตามที่มีการระบุตำแหน่งข้อมูล

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
SmartHealthCare เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อใหผลิตภัณฑ์และดำเนินการตามธุรกรรมที่คุณร้องขอ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่สำคัญอื่นๆ เช่น ทำตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา แก้ปัญหาข้อโต้แย้ง และบังคับใช้ข้อตกลงของเรา ตัวอย่างเช่น

  • หากคุณเอาบัตรเครดิตออกจากบัญชีของคุณ SmartHealthCare จะเก็บรักษาบันทึกธุรกรรมที่ประกอบด้วยหมายเลขบัตรเครดิตของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อทำธุรกรรมใดๆ ที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้น เพื่อทำตามข้อกำหนดทางกฎหมายและทางการรายงานของ SmartHealthCare และสำหรับการตรวจหาและการป้องกันการฉ้อโกง

การวางจำหน่ายรุ่นตัวอย่าง
SmartHealthCare นำเสนอรุ่นตัวอย่าง รุ่น Insider รุ่น Beta หรือผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ก่อนวางจำหน่ายอื่นๆ ("รุ่นตัวอย่าง") ให้ใช้งาน เพื่อช่วยให้คุณสามารถประเมินผลรุ่นตัวอย่าง และส่งคำติชม รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและการใช้งานของรุ่นตัวอย่างดังกล่าวให้กับ SmartHealthCare ด้วยเหตุนี้ รุ่นตัวอย่างจึงสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยอัตโนมัติ โดยมีการควบคุมน้อยกว่า และใช้มาตรการการรักษาความเป็นส่วนตัวและการป้องกันความปลอดภัยที่แตกต่างออกไปจากมาตรการและการควบคุมที่มีอยู่ตามปกติในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา ถ้าท่านเข้าร่วมทดลองใช้รุ่นตัวอย่าง เราอาจติดต่อท่านเพื่อขอคำติชมเกี่ยวกับรุ่นตัวอย่าง หรือสอบถามความสนใจของท่านที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ต่อไป หลังจากการวางจำหน่ายทั่วไป

 

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้
เราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ ตามความคิดเห็นของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์ของเรา เมื่อเราโพสต์การเปลี่ยนแปลงของคำชี้แจงนี้ เราจะแก้ไขวันที่ "ปรับปรุงล่าสุด" ที่ด้านบนของคำชี้แจงนั้น และอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหน้า การเปลี่ยนแปลงประวัติ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดในคำชี้แจงหรือในวิธีที่ SmartHealthCare จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบอย่างชัดเจน ทั้งโดยการโพสต์แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนที่จะมีผลโดยตรงหรือโดยการส่งการแจ้งเตือนไปยังท่านโดยตรง เราส่งเสริมให้ท่านอ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลเป็นระยะๆ เพื่อเรียนรู้วิธีการที่ SmartHealthCare ใช้ปกป้องข้อมูลของท่าน

 

วิธีการติดต่อเรา
ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการสนับสนุนหรือทางด้านเทคนิค ความเป็นส่วนตัวหรือคำถาม
โปรดติดต่อเราที่เว็บไซต์ www.smarthealthcare.in.th

 

บริการ SmartHealthCare
บริการ SmartHealthCare สามารถช่วยให้คุณเข้าใจและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของคุณได้ ซึ่งรวมถึงบริการอุปกรณ์ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้คุณติดตามข้อมูล อย่างเช่น อัตราการเต้นของหัวใจ และขั้นตอนในการดำเนินการ แอป SmartHealthCare Health ส่งข้อมูลให้กับเซิร์ฟเวอร์ของ SmartHealthCare และอนุญาตให้คุณจัดการและควบคุมข้อมูลได้ แอปนี้จัดหาช่องทางสำหรับให้แอปอื่นๆ บนโทรศัพท์ของคุณได้ส่งการแจ้งเตือนไปที่ SmartHealthCare คือแพลตฟอร์มสุขภาพส่วนบุคคลที่ช่วยให้คุณเก็บรวบรวม แก้ไข เพิ่ม และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพทางออนไลน์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์ข้อมูลสุขภาพของคุณกับครอบครัว ผู้ที่ดูแล และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณด้วย SmartHealthCare ได้
บริการ SmartHealthCare Health จะรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณเพื่อมอบการบริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงและการปรับประสบการณ์การใช้งานของคุณให้เป็นส่วนตัว ข้อมูลสุขภาพที่คุณให้กับ SmartHealthCare ผ่านทางบริการ SmartHealthCare Health จะไม่ถูกนำไปรวมกับข้อมูลจากบริการอื่นๆ ของ SmartHealthCare หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากคุณอย่างชัดแจ้ง เช่น SmartHealthCare จะไม่ใช้ข้อมูลจากบันทึกข้อมูลสุขภาพของคุณเพื่อทำการตลาดหรือโฆษณากับคุณ โดยที่คุณไม่ได้ให้ความยินยอมที่จะเข้าร่วม
SmartHealthCare
SmartHealthCare สามารถช่วยให้คุณเข้าใจและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของคุณได้ ข้อมูลที่รวบรวมมาจะขึ้นอยู่กับบริการและฟีเจอร์ต่างๆ ที่คุณใช้งาน และรวมถึงรายการต่อไปนี้:

  • ข้อมูลโปรไฟล์. เมื่อคุณสร้างโปรไฟล์ คุณจำเป็นต้องให้ข้อมูล เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก และอายุ ซึ่งจะใช้ในการคำนวณผลลัพธ์ของกิจกรรมของคุณ ข้อมูลโปรไฟล์อื่นๆ จะมาจาก บัญชี SmartHealthCare ส่วนบุคคลของคุณ
  • ข้อมูลกิจกรรมและฟิตเนส. SmartHealthCare ช่วยคุณติดตามกิจกรรมและฟิตเนสของคุณโดยการรวบรวมข้อมูล โดยอาจเชื่อมโยงจากระบบอื่น เช่น wearable device เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ จำนวนก้าวที่เดิน พลังงานที่เผาผลาญ และการนอนหลับของคุณ ตัวอย่างของชนิดกิจกรรมที่คุณสามารถเลือกที่จะติดตามข้อมูลได้คือ การวิ่ง การออกกำลังกาย และการนอนหลับ
  • ข้อมูลการใช้งาน. เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดกับคุณ เราได้เก็บรวบรวมและอัปโหลดสถิติเกี่ยวกับประสิทธิภาพและการใช้งาน SmartHealthCare ของคุณ
  • ตำแหน่งที่ตั้ง. SmartHealthCare  มีขีดความสามารถของระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS) ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง จึงช่วยให้คุณกำหนดแผนที่ให้กับกิจกรรม เช่นการวิ่งหรือการขี่จักรยานของคุณได้โดยไม่ต้องพกโทรศัพท์ติดตัวไปด้วย ถ้าคุณเปิดใช้งาน GPS สำหรับกิจกรรม

การเข้าถึงและการควบคุม. คุณสามารถดูและจัดการข้อมูลของคุณใน SmartHealthCare ได้ เช่น ใน SmartHealthCare คุณสามารถดูและอัปเดตข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ จัดการแอปที่มีการเชื่อมต่อ และดูกิจกรรมที่ผ่านมาได้ คุณสามารถลบรายละเอียดของกิจกรรมที่ระบุในแอป SmartHealthCare เมื่อคุณลบกิจกรรมที่ระบุ เหตุการณ์นั้นจะถูกลบออกจากบริการ SmartHealthCare แต่ทั้งนี้ ข้อมูลเซนเซอร์พื้นฐานที่อุปกรณ์จัดเก็บไว้จะยังคงอยู่ในบริการ SmartHealthCare คุณสามารถยกเลิกบัญชี SmartHealthCare Health ของคุณได้ตลอดเวลา โดยติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเรา

SmartHealthCare
SmartHealthCare คือแพลตฟอร์มสุขภาพส่วนบุคคลที่ช่วยให้คุณเก็บรวบรวม แก้ไข จัดเก็บ และแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพทางออนไลน์ SmartHealthCare ช่วยให้คุณสามารถควบคุมบันทึกข้อมูลสุขภาพของคุณเองได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์ข้อมูลสุขภาพของคุณกับครอบครัว ผู้ที่ดูแล ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เกี่ยวกับสุขภาพ และเครื่องมือออนไลน์ต่างๆ ของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SmartHealthCare ให้ไปที่ www.smarthealthcare.in.th
การลงชื่อเข้าใช้ SmartHealthCare. เมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้ใน SmartHealthCare คุณสามารถใช้ บัญชี SmartHealthCare หรือบริการการรองรับความถูกต้องของบุคคลที่สาม ถ้าคุณปิดบัญชี SmartHealthCare ของคุณ หรือทำข้อมูลประจำตัวของบัญชีผู้ใช้ของคุณหาย คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ คุณสามารถใช้ข้อมูลประจำตัวมากกว่าหนึ่งบัญชีกับ SmartHealthCare เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะสามารถเข้าถึงระบบได้อย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะใช้งานบริการการรับรองความถูกต้องของบุคคลที่สามกับ SmartHealthCare เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อผูกมัดในเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการดังกล่าวเสียก่อน
บัญชี SmartHealthCare และบันทึกข้อมูลสุขภาพ. ถ้าต้องการสร้างบัญชี SmartHealthCare ใหม่ คุณต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด อีเมลแอดเดรส รหัสไปรษณีย์ และประเทศ/ภูมิภาค ทั้งนี้ คุณอาจถูกขอข้อมูลเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่คุณใช้งาน บัญชี SmartHealthCare อนุญาตให้คุณจัดการบันทึกข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งบัญชี เช่น บันทึกข้อมูลที่คุณสร้่างขึ้นสำหรับตัวคุณเองและบันทึกข้อมูลสำหรับสมาชิกในครอบครัวของคุณ คุณสามารถเพิ่มหรือลบข้อมูลในบันทึกข้อมูลสุขภาพที่คุณจัดการได้ตลอดเวลา
การแชร์ข้อมูลสุขภาพ. คุณค่าที่สำคัญของ SmartHealthCare คือความสามารถในการแชร์ข้อมูลสุขภาพของคุณกับผู้คนและบริการที่จะช่วยทำให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพของคุณได้ ตามค่าเริ่มต้น คุณคือผู้เก็บรักษาของบันทึกข้อมูลที่คุณสร้างขึ้น ผู้เก็บรักษาและมีสิทธิในการเข้าถึงบันทึกข้อมูลสุขภาพในระดับสูงสุด ในฐานะผู้เก็บรักษา คุณสามารถแชร์ข้อมูลในบันทึกข้อมูลสุขภาพกับคนอื่นๆ ได้ โดยส่งคำเชิญทางอีเมลผ่านทาง SmartHealthCare คุณสามารถระบุชนิดของสิทธิ์ในการเข้าถึงที่พวกเขามีได้ (รวมทั้งสิทธิ์ในการเข้าถึงแบบผู้เก็บรักษา) ระยะเวลาที่พวกเขาเข้าถึง และให้พวกเขาสามารถแก้ไขข้อมูลในบันทึกได้หรือไม่ เมื่อคุณให้สิทธิ์ในการเข้าถึงกับใคร บุคคลนั้นจะสามารถให้สิทธิ์ในการเข้าถึงในระดับเดียวกันกับผู้อื่นได้ (ตัวอย่างเช่น ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงแบบดูได้อย่างเดียว สามารถให้สิทธิ์ในการเข้าถึงแบบดูได้อย่างเดียวกับผู้อื่นได้เท่านั้น) เนื่องจากการให้สิทธิ์ในการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ผู้อื่นสามารถละเมิดความเป็นส่วนตัวของคุณ หรือแม้แต่เพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าถึงบันทึกข้อมูลของคุณเองได้ คุณจึงควรระมัดระวังในการมอบสิทธิ์การเข้าถึงบันทึกของคุณ
คุณสามารถเลือกที่จะแชร์เฉพาะข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง (หรือข้อมูลทั้งหมด) ในบันทึกข้อมูลสุขภาพกับบริการอื่นๆ ได้ บริการอื่นๆ จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณผ่านทาง SmartHealthCare ได้ เว้นแต่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจะให้สิทธิในการเข้าถึงกับบริการนั้นผ่านทาง SmartHealthCare SmartHealthCare อนุญาตให้คุณควบคุมการเข้าถึง โดยการยอมรับหรือปฏิเสธคำขอ สำหรับบริการที่ได้รับสิทธิในการเข้าถึงแต่ละบริการ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะแชร์ข้อมูลสุขภาพใดในบันทึกข้อมูลสุขภาพที่ระบุ และเลือกสิทธิที่อนุญาตให้แต่ละบริการสามารถกระทำการกับข้อมูลสุขภาพดังกล่าวได้
บริการที่ได้รับอนุญาตสำหรับันทึกจะได้รับชื่อเต็มที่เชื่อมโยงกับบัญชี SmartHealthCare ของคุณ ชื่อเล่นของบันทึกที่ได้รับอนุญาต และความสัมพันธ์ของคุณกับบันทึกนั้น บริการนั้นจะยังคงมีสิทธิ์ในการเข้าถึง SmartHealthCare อย่างต่อเนื่อง จนกว่าคุณจะเพิกถอนสิทธิ์ดังกล่าว SmartHealthCare สามารถเพิกถอนสิทธิในการเข้าถึง SmartHealthCare ของบริการได้ หากข้อผูกมัดเรื่องความเป็นส่วนตัวของบริการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับของ SmartHealthCare อย่างไรก็ตาม นอกจากการจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงของพวกเขาสำหรับข้อมูล SmartHealthCare ของคุณแล้ว เราไม่ได้ควบคุมหรือตรวจสอบบริการเหล่านั้น และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของแต่ละบริการอาจแตกต่างกันออกไป
รายงานถึง ผู้ให้บริการการดูแลสุขภาพ. เราอนุญาตให้ผู้ให้บริการการดูแลสุขภาพที่เข้าร่วมสามารถรับรายงานได้ ว่ามีผู้ใช้ข้อมูลที่พวกเขาส่งไปที่บันทึกข้อมูลหรือไม่
การเข้าถึงและการควบคุม. คุณสามารถตรวจทาน แก้ไข หรือลบข้อมูลบัญชี SmartHealthCare ของคุณ หรือปิดบัญชี SmartHealthCare ของคุณได้ตลอดเวลา เฉพาะผู้เก็บรักษาเท่านั้นที่สามารถลบรายการแบบถาวรได้ เมื่อคุณลบบันทึกข้อมูลสุขภาพ บันทึกข้อมูลนั้นจะถูกลบจากผู้ใช้ทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าถึงบันทึกข้อมูลดังกล่าว
เมื่อคุณปิดบัญชี SmartHealthCare ของคุณ เราจะลบบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่คุณเป็นผู้เก็บรักษาแต่เพียงผู้เดียว ถ้าคุณแชร์สิทธิในการเข้าถึงแบบผู้เก็บรักษาสำหรับบันทึกข้อมูลใดก็ตาม คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะลบบันทึกข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ SmartHealthCare จะรออยู่ในช่วงเวลาที่จำกัด ก่อนที่จะลบข้อมูลของคุณอย่างถาวร เพื่อช่วยให้คุณเลี่ยงปัญหาการลบข้อมูลสุขภาพของคุณโดยประสงค์ร้ายหรือโดยไม่ได้ตั้งใจ
SmartHealthCare จัดเก็บประวัติการเข้าถึงแต่ละครั้ง การเปลี่ยนแปลงหรือลบโดยผู้ใช้และบริการต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึง วันที่ การดำเนินการ และชื่อของบุคคลหรือบริการที่เข้าถึงด้วย ผู้เก็บรักษาของบันทึกข้อมูลสามารถตรวจสอบประวัติของบันทึกข้อมูลเหล่านั้นได้
การติดต่อสื่อสารทางอีเมล. เราจะใช้อีเมลแอดเดรสที่คุณให้ไว้ ในตอนที่คุณสร้างบัญชี SmartHealthCare ของคุณ เพื่อส่งอีเมลคำขอให้คุณตรวจสอบความถูกต้องอีเมลแอดเดรสของคุณ เพื่อใส่ในคำเชิญให้เข้าร่วมการแชร์ข้อมูลที่คุณส่งผ่าน SmartHealthCare และเพื่อส่งการแจ้งเตือนบริการต่างๆ ให้กับคุณ เช่น การแจ้งเตือนทางอีเมลว่าข้อมูลพร้อมให้คุณเพิ่มในบันทึกข้อมูล SmartHealthCare ของคุณแล้ว
SmartHealthCare จะส่งจดหมายข่าวให้กับคุณเป็นระยะๆ เพื่อให้คุณได้รับทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงล่าสุด นอกจากนี้ SmartHealthCare จะส่งอีเมลสรุปกิจกรรมล่าสุดให้กับคุณเป็นระยะๆ ด้วย นอกจากนี้ เรายังใช้อีเมลแอดเดรสของคุณเพื่อส่งอีเมลส่งเสริมการขาย ขึ้นอยู่กับการกำหนดลักษณะที่ติดต่อของคุณ คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานอีเมลนี้ได้ตลอดเวลาPartnersCopyrights © 2016 www.smarthealthcare.in.th l ใส่ใจสุขภาพทุกวัน